Legea Comertului electronic

Parlamentul Romaniei
                  Camera Deputatilor              

                                                                                                 P.l. nr.277/7.6.2000
                  Catre Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

                  In conformitate cu articolul 73 din Constitutia Romaniei, va inaintez propunerea
                  legislativa privind comertul electronic.

                  Initiator,
                  Deputat Varujan V. Pambuccian

                                        Expunere de motive

                   Comertul electronic reprezinta o realitate nelegiferata pana in prezent in Romania.
                  El presupune utilizarea retelelor de calculatoare in scopul realizarii de acte si fapte
                  de comert. Principalele doua tipuri de operatiuni efectuate in comertul electronic
                  sunt business to business (exemplul cel mai simplu fiind fabrica virtuala) sau
                  business to consumer (exemplul cel mai simplu fiind magazinul virtual). In primul
                  caz, este necesara, in primul rand, legiferarea regimului documentelor comerciale
                  cu valoare contractuala, in timp ce in al doilea caz trebuie legiferate, cu precadere,
                  elementele necesare functionarii magazinului virtual.

                  Comertul electronic se bazeaza pe semnatura electronica si pe acceptarea unor
                  standarde privind securitatea transmisiei si stocarii de date. In prezentul proiect de
                  lege ne referim doar la al doilea aspect, primul facand obiectul unei legi distincte.

                  Un element important in comertul electronic, il reprezinta domeniul, adica acea
                  regiune care contine paginile de web prin intermediul carora se realizeaza
                  transferul de informatii ce face obiectului unui act sau fapta de comert. Proiectul
                  de lege acorda mari facilitati fiscale proprietarilor de domenii romanesti, in scopul
                  stimularii comertului electronic prin intermediul acestora. Un corolar al acestui
                  mecanism, il constituie faptul ca acordarea unor asemenea avantaje va dezvolta
                  rapid si reteaua INTERNET in Romania. 

                  Acest proiect de lege a fost intocmit in conformitate cu Directiva UNCITRAL privind
                  comertul electronic, adoptata de Organizatia Natiunilor Unite prin Rezolutia 51/162
                  din 16 decembrie 1996 cu modificarile adoptate in anul 1998 si cu Directiva
                  98/0191 din 13.05.1998 a Uniunii Europene privind semnatura electronica.

 

                                                                        Proiect

                                  Legea comertului electronic                  

                     Dispozitii generale

                          1.Prezenta lege se aplica oricarui tip de informatie prezentata sub
                            forma unui mesaj electronic folosit in activitati comerciale cu
                            exceptia instrumentelor de plata, titlurilor de valoare si actelor
                            autentice.

                         2.Comertul electronic reprezinta orice act sau fapta de comert
                            realizata prin intermediul unei retele informatice.  

                         3.Autoritatea de reglementare in domeniul comertului electronic este
                            Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, denumita, in
                            continuare, Agentia.

                     Definitii

                         1.In intelesul prezentei legi:

                         a.schimbul electronic de date, reprezinta un transfer electronic de
                            informatie de la un sistem de calcul la altul utilizand un standard
                            convenit pentru a structura si transmite informatia;

                         b.sistemul informatic este un sistem utilizat pentru generarea,
                            trimiterea, primirea, stocarea sau orice alta procesare similara a
                            mesajului electronic;

                         c.sistemul informatic autorizat este un sistem informatic ce
                            corespunde unui standard de securitate privind schimbul electronic
                            de date si stocarea de date, autorizat, in acest sens, de catre
                            Agentie;

                         d.reteaua reprezinta un grup de sisteme informatice intre care poate
                            avea loc un schimb electronic de date;  

                         e.un server este un sistem informatic localizabil fizic aflat in
                            proprietatea unei persoane juridice sau fizice sau a unui grup de
                            persoane juridice sau fizice, parte dintr-o retea;  

                          f.mesajul electronic este orice informatie generata, trimisa,
                            receptionata sau stocata prin mijloace electronice, optice sau prin
                            altele similare, incluzand, dar nelimitandu-se la, schimbul electronic
                            de date, posta electronica, telegrama, telex sau fax;  

                         g.emitentul unui mesaj electronic este o persoana care sau in numele
                            careia a fost trimis sau generat mesajul electronic, excluzand
                            persoana care actioneaza ca intermediar in legatura cu mesajul
                            respectiv;  

                         h.destinatarul unui mesaj electronic este o persoana vizata de catre
                            emitentul unui mesaj electronic in vederea primirii respectivului
                            mesaj, excluzand persoana care actioneaza ca intermediar in
                            legatura cu mesajul respectiv;

                          i.intermediarul reprezinta o persoana care, in numele unei alte
                            persoane, trimite, primeste sau stocheaza un mesaj electronic, sau
                            asigura alte servicii privind acel mesaj electronic.  

                         j. domeniul reprezinta o zona dintr-un server, detinuta de o persoana
                            juridica sau fizica sau de un grup de persoane juridice sau fizice in
                            scopul stocarii si/sau al transferului de informatie.  

                         k.domeniul este identificabil in mod unic atat prin identificatorul sau
                            intr-o retea cat si prin server-ul din care face parte. Proprietarii unui
                            domeniu utilizat in operatiuni de comert electronic trebuie sa fie
                            nominalizati.

                     Regimul juridic al mesajului electronic

                          1.Informatia utilizata sub forma de mesaj electronic este considerata
                            valabila si produce efecte juridice in conditiile legii.  

                         2.Informatia poate fi continuta integral, partial sau numai ca referinta
                            intr-un mesaj electronic.  

                            Informatia continuta partial sau la care se face referire intr-un mesaj
                            electronic este parte integranta din mesajul electronic respectiv si
                            produce efectele prevazute in acesta, indiferent daca informatia in
                            integralitatea ei reprezinta un inscris sau un alt mesaj electronic.

                         3.Acolo unde legea prevede ca un act sau o operatiune sa fie
                            consemnate in forma scrisa, aceasta cerinta este indeplinita de
                            mesajul electronic daca informatia continuta in acesta poate fi
                            accesata si folosita ulterior ca referinta.  

                         4.Acolo unde legea impune existenta semnaturii unei persoane,
                            aceasta cerinta este indeplinita in cazul unui mesaj electronic daca
                            este utilizata semnatura electronica extinsa.  

                         5.Acolo unde legea impune ca informatia sa fie prezentata sau
                            pastrata in forma sa originala, aceasta cerinta este indeplinita de un
                            mesaj electronic daca:  

                         a.exista garantia integritatii informatiei, asigurata de unul dintre
                            standardele nationale, din momentul cand a fost pentru prima data
                            generata in forma finala de mesaj electronic;

                         b.mesajul este semnat utilizand semnatura electronica extinsa;  

                         c.informatia poate fi imediat furnizata si prezentata la cerere.  

                        6.Prevederile art. 8 - 10 se aplica in situatiile in care cerintele legii sunt
                            prevazute atat pentru incheierea valabila a actului juridic cat si pentru
                            probarea elementului la care se refera sau a intregului act.  

                        7.Mesajele electronice pot fi folosite ca mijloace de proba in orice
                            procedura judiciara, avand forta probanta egala cu cea a inscrisurilor
                            in forma materiala, in conditiile legii.  

                        8.Pentru a fi admis ca mijloc de proba intr-o procedura judiciara in
                            conditiile art. 12, mesajul electronic trebuie sa indeplineasca
                            cumulativ urmatoarele conditii:  

                         a.a fost generat, stocat si comunicat conform standardelor in vigoare
                          la data efectuarii operatiunii respective;

                         b.sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 10;

                         c.emitentul a putut fi identificat, in cazul in care nu a fost utilizata
                            semnatura electronica sau semnatura electronica extinsa.  

                                      Mesajului electronic care nu indeplineste conditiile
                                      prevazute la punctul a) i se aplica regimul juridic al
                                      inceputului de dovada scrisa, in conditiile legii. 

                        9.In cazul in care legea cere ca unele documente, inregistrari sau
                            informatii sa fie pastrate, aceasta cerere este indeplinita prin
                            retinerea mesajelor electronice, in masura in care sunt indeplinite
                            cumulativ urmatoarele conditii:  

                         a.informatia continuta in acel mesaje este accesibila si poate fi folosita
                            ca referinta ulterioara;

                         b.mesajul electronic este retinut in formatul in care a fost generat,
                            trimis si primit, sau in formatul care prezinta cel mai bine informatia
                            generata, trimisa sau primita;  

                         c.mesajul electronic este semnat de emitent cu semnatura electronica
                            extinsa ce va contine, in plus, elementele necesare identificarii
                            originii, datei si orei la care a fost trimis;

                         d.mesajul electronic este semnat de destinatar cu semnatura
                            electronica extinsa ce va contine, in plus, elementele necesare
                            identificarii destinatiei, datei si orei la care a fost trimis;  

                         e.mesajul electronic este semnat, daca este cazul, de fiecare
                            intermediar cu semnatura electronica extinsa ce va contine, in plus,
                            elementele necesare identificarii destinatiei, datei si orei la care a
                            fost primit si transmis.  

                         10.Obligativitatea de a retine documente, inregistrari sau informatie in
                            conformitate cu prevederile art. 12, nu se aplica informatiei care are
                            ca unic scop sa permita trimiterea sau primirea unui mesaj
                            electronic.

                     Comunicarea mesajelor electronice  

                         1.Daca legea nu a prevazut sau partile nu au convenit altfel, orice act
                            sau operatiune legata de formarea si executarea obligatiilor
                            comerciale poate fi realizata cu ajutorul mesajelor electronice in
                            conditiile prevazute in capitolul II din prezenta lege.  

                         2.Un mesaj electronic este al emitentului daca a fost semnat de catre
                            emitent utilizand semnatura electronica extinsa.  

                         3.Un mesaj electronic este considerat al emitentului daca a fost trimis: 

                         a.de catre o persoana care este autorizata de catre emitent sa
                            actioneze in numele sau si care semneaza cu propria semnatura
                            electronica extinsa, sau;

                         b.de un sistem informatic autorizat, programat de emitent sau de un
                            imputernicit al acestuia, sa functioneze in mod automat si care
                            semneaza cu semnatura electronica extinsa a emitentului.  

                        4.Destinatarul va considera ca un mesaj electronic a fost trimis de
                            emitent, daca destinatarul aplica o procedura stabilita anterior de
                            comun acord cu emitentul, pentru a constata ca mesajul electronic
                            provine de la emitent.

                        5.Articolul 19 nu se aplica daca destinatarul a fost instiintat de emitent
                            ca mesajul electronic nu ii apartine si destinatarul nu a intreprins un
                            act de executare in temeiul acelui mesaj.  

                        6.In situatiile prevazute la art. 17 - 19 destinatarul e indreptatit sa
                            considere mesajul electronic primit ca fiind mesajul electronic trimis
                            de emitent si sa actioneze in baza acestuia.

                            Destinatarul actioneaza pe riscul propriu daca a stiut sau ar fi trebuit
                            sa stie, prin folosirea diligentelor specifice activitatii comerciale sau
                            prin folosirea procedurilor convenite ca schimbul electronic de date a
                            fost afectat de vicii.

                         7.Destinatarul va lua in considerare fiecare mesaj electronic primit ca
                            un mesaj separat si va actiona in consecinta, cu exceptia cazului in
                            care un mesaj electronic este un duplicat si destinatarul stia sau ar
                            fi trebuit sa stie ca mesajul era un duplicat.  

                         8.Daca emitentul nu a stabilit cu destinatarul sub ce forma sa fie
                            instiintat de primirea mesajului electronic, instiintarea se poate face
                            prin:

                         a.orice tip de comunicare din partea destinatarului;  

                         b.orice actiune a destinatarului, care sa indice emitentului ca mesajul
                            electronic a fost primit.

                         9.Daca emitentul cere confirmare de primire a mesajului electronic de
                            catre destinatar, se considera ca acesta nu a fost trimis, pana in
                            momentul in care instiintarea este facuta.

                         10.Daca emitentul nu a cerut confirmare de primire a mesajului
                            electronic de catre destinatar, si instiintarea nu a fost primita intr-o
                            perioada de timp mentionata sau convenita de comun acord,
                            emitentul:  

                         a.poate sa aduca la cunostinta destinatarului ca nu a primit
                            instiintarea de primire a mesajului electronic si sa specifice o
                            perioada de timp in care trebuie sa primeasca aceasta instiintare;  

                         b.daca instiintarea nu este primita in perioada de timp mentionata la
                            litera a), poate, dupa ce ii aduce la cunostinta destinatarului, sa
                            considere ca mesajul electronic nu a fost trimis, sau sa-si exercite
                            orice alt tip de drepturi pe care le are.  

                         11.Cand emitentul primeste instiintarea de primire de la destinatar, se
                            presupune ca mesajul electronic trimis de emitent a fost primit de
                            destinatar. Aceasta prezumtie nu se aplica si asupra identitatii dintre
                            mesajul electronic trimis de emitent si mesajul primit de destinatar.  

                         12.Daca instiintarea primita mentioneaza ca mesajul indeplineste
                            conditiile tehnice convenite de comun acord sau standard, se
                            presupune ca acele conditii au fost indeplinite.  

                         13.Daca nu s-a convenit altfel de catre emitent si destinatar, trimiterea
                            unui mesaj electronic are loc in momentul in care intra intr-un sistem
                            informatic care nu se afla sub controlul emitentului sau a persoanei
                            care a trimis mesajul electronic ca imputernicit al emitentului.  

                         14.Daca nu s-a convenit altfel de catre emitent si destinatar, momentul
                            primirii unui mesaj electronic se stabileste dupa cum urmeaza:  

                         a.daca destinatarul a creat un sistem informatic cu scopul de a primi
                            mesaje electronice, primirea lor se realizeaza in felul urmator:  

                           - cand mesajul electronic ajunge in sistemul informatic mentionat la
                          litera a);

                            - daca mesajul electronic ajunge intr-un sistem informatic al
                            destinatarului, altul decat cel mentionat la litera a), in momentul
                            cand mesajul electronic este preluat de destinatar; 

                         b.daca destinatarul nu are un sistem informatic creat pentru primirea
                            mesajelor electronice, primirea se realizeaza in momentul cand
                            mesajul electronic ajunge intr-un sistem electronic al destinatarului.  

                         15.Prevederile articolului 29 se aplica fara sa se tina cont de faptul ca

                            sistemul informatic se afla intr-un alt loc decat cel unde se

                            presupune ca mesajul electronic este primit.

                         16.Daca nu s-a convenit altfel de catre emitent si destinatar, mesajul
                            electronic se presupune ca este trimis de la sediul emitentului si se
                            presupune ca este primit la sediul destinatarului. In acest sens:  

                         a.daca emitentul sau destinatarul au mai multe sedii, locul primirii
                            mesajului este considerat cel care este cel mai relevant pentru
                            tranzactia in cauza, sau daca nu este vorba de o tranzactie, se ia in
                            considerare sediul principal;  

                         b.daca emitentul sau destinatarul nu au sediu, atunci acesta este
                            inlocuit cu domiciliul sau resedinta persoanei in cauza.  

                    Utilizarea domeniului in operatiuni de comert electronic

                         1.Un domeniu este utilizat in operatiuni de comert electronic daca:  

                         a.permite stocarea unui mesaj semnat cu semnatura electronica
                            extinsa;  

                         b.permite achizitionarea sau transferul de bunuri pentru care se
                            efectueaza o plata sau intermediaza o activitate aducatoare de profit
                            proprietarului domeniului sau unui tert;  

                         2.Proprietarul unui domeniu utilizat in operatiuni de comert electronic
                            are urmatoarele obligatii:  

                         a.sa specifice, in momentul inregistrarii domeniului, proprietarului
                            server-ului, daca acesta este o persoana diferita, faptul ca domeniul
                            sau are ca obiect comertul electronic;  

                         b.sa notifice, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii domeniului,
                            organele fiscale asupra faptului ca domeniul sau are ca obiect
                            comertul electronic;  

                         c.sa specifice in mod vizibil standardul de securitate sub incidenta
                            caruia intra operatiunile ce se deruleaza prin intermediul domeniului
                            sau si daca este autorizat in legatura cu standardul declarat;  

                         d.sa nu mijloceasca tranzactii sau sa gazduiasca informatii ce vin in
                            contradictie cu legislatia in vigoare;  

                         3.Persoana juridica al carei unic obiect de activitate este intretinerea
                            de domenii destinate comertului electronic este scutita de plata
                            impozitului pe profit.  

                         4.Activitatea legata de promovarea sau comercializarea propriilor
                            produse sau servicii prin intermediul propriului domeniu nu este
                            considerata activitate comerciala distincta.  

                         5.Comercializarea electronica a produselor nemateriale (programe de
                            calculator si orice alt fel de documente digitale) este scutita de plata
                            oricaror taxe si impozite.  

                Atributiile Agentiei  

                         1.In scopul protectiei operatiunilor de comert electronic, Agentia:  

                         a.elaboreaza sau adopta reglementari si standarde privind securitatea
                            schimbului electronic de date;  

                         b.realizeaza acorduri de recunoastere bi sau multilaterala de
                            standarde cu organisme similare din alte state;  

                         c.verifica si autorizeaza, la cerere, proprietarii de domenii, pentru
                            fiecare domeniu in parte, pentru standardul privind securitatea
                            schimbului electronic de date;  

                         d.verifica veridicitatea referintelor la existenta unei autorizatii emise de
                            Agentie;  

                         e.notifica persoanele autorizate ori de cate ori este elaborat un nou
                            standard sau este realizat un nou acord de recunoastere bi sau
                            multilaterala de standarde.  

                        2. Autorizarea este emisa in scris si sub forma unui document
                            electronic semnat cu semnatura electronica extinsa a Agentiei si
                            contine:  

                         a.elementele de identificare ale domeniului;  

                         b.elementele de identificare ale proprietarului domeniului;  

                         c.standardul de securitate a schimbului electronic de date sub
                            incidenta caruia intra domeniul.  

                         3.In cazul in care, Agentia constata ca un domeniu nu mai satisface
                            cerintele unui standard, retrage autorizatia corespunzatoare
                            standardului.  

                        4.Proprietarul domeniului este obligat sa indice la nivelul acestuia, in
                            mod vizibil, in termen de 12 ore de la modificarea de standard
                            survenita, noua situatie.  

                        5.Incalcarea art. 41 sau declararea, la nivelul domeniului a unei
                            autorizari inexistente urmeaza regimul falsului si uzului de fals.

 

Legea privind semnatura electronica

 

Parlamentul Romaniei

                  Camera Deputatilor

                   Catre Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

                   In conformitate cu articolul 73 din Constitutia Romaniei, va inaintam propunerea
                  legislativa privind semnatura electronica.

                   Initiatori,

                   Deputat Varujan V. Pambuccian
                  Deputat Sorin Pantis

 

                                       Expunere de motive                                          

                   O data cu dezvoltarea retelei Internet, a aparut necesitatea autentificarii unor
                  documente in format electronic transmise in retea. Dezvoltarea sistemelor de plata
                  non-cash, a comertului electronic, a telefoniei mobile si, in general a tuturor
                  mijloacelor de transmisie de date care necesita criptare sau autentificare a condus
                  la crearea unei noi situatii juridice. Aceasta a fost rezolvata intr-o serie de state fie
                  printr-o lege-cadru a semnaturii electronice, fie prin legi specifice in care este
                  reglementata semnatura electronica intr-un anumit domeniu. 

                  In ultimul an necesitatea crearii unei legi cadru pentru semnatura electronica s-a
                  impus in intregul spatiu euroatlantic. Au aparut, astfel, recomandari ale Uniunii
                  Europene si Organizatiei Natiunilor Unite privind elementele constitutive ale
                  legislatiei in domeniul semnaturii electronice. In baza acestor recomandari
                  propunem prezenta lege.

                                                                        Proiect

                                 Lege privind semnatura electronica                   

                    Dispozitii generale

                     1.Semnatura electronica reprezinta o informatie in format electronic atasata
                       sau asociata logic unei alte informatii in format electronic in scopul
                       autentificarii acesteia.  

                    2.Semnatura electronica extinsa reprezinta o semnatura electronica care
                       indeplineste urmatoarele conditii:  

                         a.identifica in mod unic semnatarul;  

                         b.este creata cu mijloace aflate sub controlul exclusiv al semnatarului; 

                         c.identifica in mod unic documentul ce contine informatiile
                            autentificate.

                         d.este legata de informatiile pe care le autentifica in asa fel incat orice
                            modificare a acestora este detectabila;

                    3.Semnatura electronica este asimilata numelui, respectiv denumirii si i se
                       aplica legea civila.  

                   4.Regimul juridic al semnaturii electronice extinse este acelasi cu cel al
                       semnaturii olografe. Semnatura electronica extinsa este admisa ca proba in
                       procedurile judiciare.  

                    5.Modalitatile tehnice de autentificare prin utilizarea semnaturii electronice se
                       stabilesc de catre partile implicate prin acord bilateral.

                   Autoritatea de reglementare in domeniul semnaturii electronice 

                   1.Orice echipament sau serviciu legat de producerea sau utilizarea semnaturii
                       electronice trebuie autorizat de statul roman care, prin aceasta, garanteaza
                       folosirea, in deplina siguranta, pe teritoriul Romaniei, a semnaturii
                       electronice.  

                      2.Autoritatea de reglementare in domeniul semnaturii electronice, denumita in
                       continuare autoritate, este Agentia Nationala pentru Comunicatii si
                       Informatica.

                    3.Atributiile Auoritatii sunt:  

                         a.stabileste standardele nationale ce garanteaza utilizarea sigura a
                            semnaturii electronice;  

                         b.verifica aplicarea standardelor proprii si sesizeaza organele in drept
                            ori de cate ori constata o incalcare a standardelor;  

                         c.asigura compatibilitatea continua a standardelor nationale cu cele
                            internationale;  

                         d.autorizeaza echipamentele si serviciile in domeniu, precum si
                            furnizorii acesteia, conditiile unei piete concurentiale.

                 Obligatiile furnizorilor de echipamente si servicii 

                    1.Furnizorii de echipamente si servicii in domeniul semnaturii electronice,
                       denumiti in continuare furnizori, au obligatia sa faca publice toate datele
                       privind standardul national sub incidenta caruia intra produsul sau serviciul
                       furnizat, precum si perioada de timp pentru care produsul sau serviciul
                       garanteaza respectarea standardului, acolo unde este cazul.  

                    2.Furnizorii au obligatia sa se asigure ca utilizatorii legali ai produselor sau
                       serviciilor pe care le furnizeaza cunosc standardul sub incidenta caruia intra
                       produsul sau serviciul furnizat. In acest caz, orice utilizare ce excede
                       standardul national sub incidenta caruia intra produsul sau serviciul furnizat
                       nu cade in responsabilitatea furnizorului.  

                    3.Preluarea datelor persoanelor fizice sau juridice in scopul producerii sau
                        utilizarii semnaturii electronice se face numai direct sau pe baza unui
                       consimtamant explicit. Utilizarea acestor date in alt scop decat cel al
                       producerii sau utilizarii semnaturii electronice nu se poate face decat cu|
                       consimtamantul explicit al subiectului.  

                    4.Orice modificare adusa unui echipament sau serviciu trebuie notificata
                       Autoritatii. Utilizarea acesteia se va face dupa obtinerea autorizatiei in
                       conditiile art. 7 litera d.  

                    5.Furnizorii au obligatia pastrarii secretului in ceea ce priveste metodele de
                       producere a semnaturii electronice. In cazul in care este constatata
                       pierderea acestui secret, furnizorul este obligat sa ia toate masurile
                       necesare pentru utilizarea sigura a echipamentului sau serviciului in cauza
                       si sa notifice Autoritatea in legatura cu masurile luate.

                     6.Furnizorul sau Autoritatea pot bloca utilizarea unui serviciu legat de
                       semnatura electronica, pe o perioada determinata si in urma notificarii
                       utilizatorilor, in orice situatie de forta majora. Autoritatea va stabili, in
                       termen de 30 de zile de la data evenimentului, daca si in ce conditii vor fi
                       despagubiti utilizatorii.

                 Sanctiuni

                    1.Furnizorilor care nu respecta prevederile articolelor 8-12 li se retrage
                       autorizatia, iar persoanele fizice sau juridice proprietare a furnizorilor
                       respectivi isi pierd dreptul de a activa in domeniul furnizarii de produse sau
                       servicii din sfera semnaturii electronice.  

                   2.Orice persoana fizica ce se face vinovata de incalcarea articolului 10 este
                       pedepsita cu privare de libertate cuprinsa intre 3 luni si 5 ani. Orice
                       persoana fizica ce se face vinovata de incalcarea articolului 12 este
                       pedepsita cu privare de privare de libertate cuprinsa intre 3 si 25 ani.  

                    3.Activitatea intentionata de decodare in domeniul semnaturii electronice, fara
                       consimtamantul explicit al utilizatorului, se pedepseste cu privare de
                       libertate cuprinsa intre 1 si 15 ani.