Home
islam en vrouwen

ga hier is heen?

koran
vrouw in islam
islam en vrouwen
Foto,s colage,s etc enz
pim!
islam
schrijvers over islam
ayan
Wat zijn palesteinen?

Van woestijncultuur tot vrij denken.
 
De positie van de vrouw in de islam is niet altijd wat het lijkt.
Wij in het westen weten uiteraard  dat er veel moslimvrouwen behoorlijk verwesterd zijn
Wat hun uiteraard niet door hun mannen in dank afgenomen worden.
De vrouwen worden steeds mondiger.
Ze gaan posities bekleden.
Maar hoeveel grip heeft de religie islam nog op deze vrouwen.
Vandaag de dag zijn er nog steeds een groot aantal,die gebukt gaan onder geweld thuis.
Worden onderdrukt door hun man,..
Er is maar een hoofdschuldige van dit fenomeen.
De islam.
                                                                                          
Alhoewel de moslimwereld ons wijs probeert te maken dat de islam de rechten van de vrouw hebben uitgevonden,Vergeten zij ons wel te vertellen hoeveel die rechten dan wel zijn.
In landen als iran en libiee worden vrouwen nog steeds kort gehouden onder het mom van de islam
De vrouwen moeten het daar ook niet in het openbaar wagen om een man een hand te geven,Zonder zweepslagen te riskeren.
Marokko is ook nog behoorlijk islamitisch,en vertoond nog steeds schending van mensen rechten ,waaronder die van de vrouw.
Zoals eigenlijk in elk islamitisch land.
 
 

Wanneer men de koran leest kan men al gelijk zien wat voor rechten de vrouw
In de islam heeft.
Zij is een broedmachine die bedekt moet worden voor hitsige mannen.
De hoofdoek is hier een goed voorbeeld van.
Hieronder een paar versen  uit de koran die er niet om liegen.
 
2.223. Uw vrouwen zijn een akker voor u -
 komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf
en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten
 en geef goede tijdingen aan de gelovigen
4.034. Mannen zijn voogden over de vrouwen
omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten
 en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij,
die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren,
 hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen,
van wie gij ongehoorzaamheid vreest,
wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar.
Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar.
Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.
an anisa   de vrouwen..4
4,10. Voorzeker, zij, die het eigendom van wezen onrechtvaardig
 verteren, verteren slechts vuur in hun buik
 en zij zullen in een laaiend Vuur branden.
4.12. En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen nalaten,
 indien zij geen kind hebben, maar indien zij een kind hebben,
 is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten na de betaling van enig legaat
, dat zij hebben nagelaten of van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen gij nalaat
, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt,
zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na de betaling van enig
legaat of van onverrekende schuld. En indien er een man of een vrouw is,
 van wie wordt gerfd en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of een zuster,
dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar als er meer dan dezen zijn,
 dan zijn zij deelgenoten in een derde na de betaling van enig
legaat, dat is nagelaten of van schuld,
 zonder benadeling. Dit is gebod van God en God is Alwetend, Verdraagzaam.
4.15. En voor degenen uwer vrouwen,
die zich aan ontucht schuldig maken,
 roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen,
 sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt,
of totdat God haar een weg opent.
 
Dan hierna nog een paar ahadiths die er niet om liegen.
Overleveringen van de profeet mohammed over de vrouwen
 
Bukhari 1 2 28: Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. (zie ook volume 7, boek 62, nr. 124, 125)
Bukhari 1 2 28: Vrouwen zijn ondankbaar (zie ook boek 7, boek 62, nr. 125)
Bukhari 1 6 301: Vrouwen zijn dommer dan mannen.
Bukhari 1 6 301: Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode.
Bukhari 1 6 301: Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen.
Bukhari 1 6 301: Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen.
Bukhari 1 6 301: Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard..
Muslim - 4 1032, 1034: Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat.
Bukhari 1 9 490, 493: Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 1 9 498, 486: Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 2 18 161: De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en hun echtgenoten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enter subhead content here

Enter content here

Enter supporting content here