MADRASAH ALATTAS ALARABIAH ALISLAMIAH JOHOR

Km 23 Jalan Kota Tinggi 80300 Ulu Tiram Johor Malaysia
Tel : 07-8616901 Fax : 07-8613217
(ditubuhkan pada tahun Hijrah 1332 bersamaan Masihi 1913)

 

 

Majlis Trustee 
 

Tuan Syed Ali Bin Mohammed Al Attas  Pengerusi Majlis Trustee Tuan Syed Abdul Kadir Mohammad Al Attas Ahli Majlis Trustee Tuan Syed Hussein Salim Al Attas Ahli Majlis Trustee

Majlis Trustee adalah satu badan yang bertanggungjawab sebagai pemegang Amanah Wakaf Al Marhum Habib Hassan Al Attas. Ia adalah wasiat Al Marhum Habib Hassan sendiri yang bertarikh 20 Mei 1931. 

Majlis ini telah melantik seorang pengerusi bagi melicinkan lagi perjalanan pengurusan dan pentadbiran Wakaf. Pengerusi adalah sekaligus menjadi pentadbir kepada semua harta-harta wakaf tersebut. 

Selain dari itu, Majlis Trustee juga bertanggungjawab memelihara, memajukan dan membangunkan semula harta-harta Wakaf demi kemaslahatan ummah selaras dengan dasar Wakaf Al Marhum Habib Hassan. 
 
Ahli Majlis Trustee 

Pengerusi Majlis Trustee yang telah terlantik sehingga hari ini adalah Tuan Syed Ali bin Mohammad Al Attas. 

Dan Ahli Jawatankuasanya yang lain adalah Tuan Syed Abdul Kadir Mohammad Al Attas dan Tuan Syed Hussein bin Salim Al Attas. 
 

 
 

 

alattas.cjb.net (R) 1999-2000. Segala pertanyaan berkenaan laman ini bolehlah di hantar kepada webmaster@alattas.cjb.net. Keperihatinan anda terhadap laman ini amat kami hargai. Semoga segala komentar dan kritikan anda diberikan ganjaran di sisi Allah Taala jua.