Make your own free website on Tripod.com

 

 

                 Има нещо, което

                 ще гадая до гроба -

                 как човекът превръща

                 любовта си във злоба?

  

                 Как настава в сърцето

                 тази тъжна промяна -

                 вместо песен на славей,

                 тъмен крясък на врана?

 

                 Как щастливата глътка

                 до отровата стига?

                 Как прегръдката нежна

                 става тежка верига?

 

                 Има нещо в простора,

                 непонятно за мене...

                 Обяснете ми, хора,

                 от любов озлобени -

 

                 как сърцето обича

                 само няколко мига?...

                 Злоба има за всички.

                 Любовта не достига.