Make your own free website on Tripod.com

 

 

       Да вярвам, че съм вечен е нелепост.

       Безименна изгрява утринта...

       Но моята любов е моя крепост,

       която ме сродява с вечността.

 

       Любов към слънце, дъждове и вятър,

       към детски смях и поглед на жена.

       Любов към всеки срещнат по земята,

       понесъл във сърцето добрина.

 

       Не думите, които съм натрупал,

       не битката за хляба всеки ден,

       а любовта под своя нежен купол

       ще пази малък спомен и за мен.