Har du noe på hjertet? Enten det gjelder sidene, tilstand i marka, fiskerapporter,
litteratur, allment om fiske, vandring, utstyr, hytter og buer eller hva som helst;
her er "klotterplanket" der du kan skrive hva du vil.
Gi meldinger om ting, spør om ting eller start opp debatter. Forhåpningen er at siden
kan bli litt livfull etter hvert, og at det kan bli en kombinasjon av både nytte og nøye.

Så fyr løs da vel!

Hilsen, webmaster'n


KLOTTERPLANKET