Nasjonalparksgrensen er her avmerket ved den grønne linjen som følger langs
østsiden av Femunden. På andre siden riksgrensen finner vi Rogens naturreservat.Statens kartverk: (Pakke 10 Femundsmarka)

NB! Nasjonalparken ble besluttet utvidet den 21. februar 2003.
I tillegg har to nye landskapsverneområder blitt opprettet.
Vernet areal er nå derfor 190 m2 mer enn tidligere - totalt 650 m2.
For mer info, og annet kart, se artikel under "Gammel & Nytt".