M/S FÆMUND II - Tider fra 10/6 til 13/10 - 2000


TIDTABELL Kort rute
Elgå
Forlenget rute
Buvika
Forlenget rute
Femundsenden
Høstrute
TurReturTurReturTurReturTurRetur
Røros jernbanestasjon, buss* 08.15
.
.
.
.
16.00
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
17.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
21.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
22.00
.
.
.
.


TIDTABELL Kort rute
Elgå
Forlenget rute
Buvika
Forlenget rute
Femundsenden
Høstrute
TurReturTurReturTurReturTurRetur
Røros jernbanestasjon, buss* 08.15
.
.
.
.
16.00
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
17.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
21.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
22.00
.
.
.
.


TIDTABELL Kort rute
Elgå
Forlenget rute
Buvika
Forlenget rute
Femundsenden
Høstrute
TurReturTurReturTurReturTurRetur
Røros jernbanestasjon, buss* 08.15
.
.
.
.
16.00
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
17.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
21.45
.
.
.
.
08.15
.
.
.
.
22.00
.
.
.
.