"FEMUNDSFORUM"

Velkommen til pratkanalen!
Dette "pratforumet" har blitt sluppet løs på prøve, og
så får det vise seg etterhvert om det har "livets rett".

Det skal på ingen måter erstatte "Ordet er Ditt", dit du
fortsatt sender innlegg og fortellinger som skal ligge
permanent på sidene.

Klikk på den venstre av de to knappene, og så håper jeg
at du deltar med ev. meninger, og stiller de spørsmål du
måtte ha. Kanskje får du t.o.m. svar!

Anders - webmaster'n