Inget beslut om ny fjällstuga vid Rogen
SVEG • LT
11. oktober 2001

Svenska Turistföreningen (STF) har ännu inte tagit något beslut om att bygga en ny fjällstuga vid Rogen, sedan den förra brann för ett par år sedan.

- Vår förhoppning är att vi får låna länsstyrelsens stuga ytterligare en säsong, säger Staffan Lindberg, STF:s stugansvarige inom den södra fjällregionen.

En av anledningarna är att man fortfarande inte har kommit till något konkret resultat i det samråd som inleddes i fjol mellan Hedmark och Sörtröndelag fylken i Norge och Jämtland samt Dalarna på den svenska sidan. Ett samråd som syftar till en ny helheltsbild för turismen i hela området.

- På norska sidan arbetas med en ny förvaltningsplan och den är ute på remiss för tillfället, men det är hög tid att börja stämma av var vi står någonstans, fortsätter Staffan Lindberg.

Innan STF bestämmer sig för en ny stuga vid Rogen, vill man gärna också veta hur tankegångarna är på norska sidan. Där finns i dag inget riktigt ledsystem och dessutom behövs ytterligare en stuga på den sidan. Avståndet mellan Skedbrostugan i Sverige och Svukuriset i Norge är längre en en dagsvandring.

- Vi är också på väg mot en ny typ av fjällturism, berättar Staffan Lindberg. Det blir mindre av långa vandringar mellan två ställen, utan i stället mera av en rundtur från en fast punkt.

- Det innebär exempelvis att barnfamiljer kan ta sig från Käringsjön till Rogen för övernattning och vandring och då är det viktigt att vi gör en riktig satsning. Det finns inget som säger att vi idag ska bygga fjällstugor som ser likadana ut som dom som byggdes på 1960-talet.

På den svenska sidan av Rogenområdet finns i dag, förutom länsstyrelsens bevakningsstuga vid Rogen, även stugor vid Skedbrosjön och Storrödtjärn. Staffan Lindberg kan redovisa en 25-procentig ökning av boendet under den gångna sommaren.

- Det handlar om små tal, eller 950 gästnätter, säger han, men tyder ändå på ett ökat intresse för området.

Därför efterlyser han även ett ökat lokalt engagemang från andra turistorganisationer, när stugfrågan nu diskuteras.

- Samarbetet med länsstyrelsen om stuglösningen fungerade alldeles utmärkt och om det blir så även i vinter blir den öppen 21/2 till 21/4, säger han avslutningsvis.©Länstidningen AB•2001

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/