Urtidsdjuren har lockat turister i 30 år
LOFSDALEN • LT
Tisdag 12. Februari 2002

Det var en jättesensation när fem myskoxar plötsligt dök upp i Lofsdalen i oktober 1971.
LEIF ERIKSSON

Först var det en turist som kom till Löfströmsgården i Lofsdalen och berättade att han sett några underliga djur uppe på fjället.

Familjen Löfström tog dock lätt på saken och trodde att det var renar som turisten sett.

Men när sedan Evert Kvick kom och berättade samma sak började man i byn förstå att det låg verklighet bakom turistens uppgifter.

Lofsdalsborna Erland Löfström och Lennart Frank gjorde en tur upp på fjället och kom myskoxarna ganska nära. Fem myskoxar fanns då på Hovärkens krön.

Det var två större och tre mindre myskoxar.

De stannade en tid i Lofsdalen, men drog sedan vidare mot Sonfjället. Myskoxarna fanns till allmänt beskådande i Råndalen, dit det förekom rena folkvandringen.

I november 1971 fick de en egen tillsynsman.

Så småningom vandrade myskoxarna vidare västerut och slog sig alltså till slut ner i Tännäsfjällen, där de funnits sedan dess.

Under årens lopp har några myskoxtjurar vandrat ut från hjorden och väckt stor uppmärksamhet. De har bland annat varit nere i Dalarna och i Hälsingland och en tjur som vistades i Tännäs en tid beundrades av många intresserade.


LEIF ERIKSSON

©Länstidningen AB•2002

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel


http://anders_gilljam.tripod.com/