Spleising redder Fæmund II
Anders Gilljam - med avisen Retten og Nea Radio som kilder.
Tirsdag 4. mars 2003


Det nødvendige driftstilskuddet ser nå ut til å kunne være i havn, etter at de aktuelle parter blitt enige om en kostnadsdelning.

Den umiddelbare fare for en nedleggelse av rutebåttrafikken på Femunden virker dermed å være unnarøjdt.

Båtruta som i fjor hadde 6.352 passasjerer, en omsetning på cirka én million kroner, et billettsalg for én halv millioner kroner og et overskudd på 50.000 kroner, (etter driftstilskudd), har jo som kjent stått i fare for nedleggelse siden Sør-Trønderlag Fylkeskommune besluttet å kutte ut driftsstøtten til rederiet; AS FÆMUND.

Ifølge Retten fra 28/2-03 framgår det at båtruta skal reddes ved et spleiselag mellom de aktuelle parter.
Til sommerens driftkostnader skal således 400.000,- skaffes til veie på den måten at Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner går inn med 150.000,- hver, Røros og Engerdal kommuner 40.000,- hver og reiselivslagene med 10.000 kroner hver.
I tillegg kommer også billettprisene å måtte økes med 25% for at regnskapet skal havne i balanse.

Alt det formelle er imidlertid ikke på plass ennå, og saken skall opp til behandling i Fylkesutvalget i Sør-Trønderlag 20. mars.

Vel, da er det i hvert fall godt håp da, at vi også til sommerens Femundstur kan bruke gamle æreverdige Fæmund II til og fra vårt felles villmarksparadis.
La oss også håpe at finansieringsordningen med delning mellom berørte interessenter blir av varaktig karakter, slik at fortsatt drift kan være trygget i mange år fremover.

Anders Gilljam


Tilbake