Odd Langen 70 år!Synnervika september 1999
Foto: Anders Gilljam

Et stort Grattis! til Odd Langen,
som rundet 70 år søndag 6. april.

Gårdsbruker - og hotelldirektør! - Odd Langen, fødd 1933 på Langen gård har fyllt 70 år. Odd vokste opp et stenkast fra Femunden og Femundsmarka, som han vært oppsynsmann for i nesten 30 år! Her har han vandret på kryss og tvers siden barnsben, og er en kjentmann i marka som få.
Langen Gjestegård ble tilknytta DNT 1947, og allerede den gang, i de tidlige tenårene var Odd i marka og merka opp turstier på oppdrag av turistforeningen.
Han har også vært tømmerkjører, den gang det fortsatt var hogst i Femundsmarka, og har deretter hatt oppsyn og vedlikehold av Statskogs buer i marka, samt ellers vært delaktig i både mangt og mye som på en eller annen måte berørt marka. Blandt mye om Odd kan også nevnes at han vært mangårig styremedlem i AS Fæmund som driver båttrafikken på sjøen, samt også innehatt mange andre offentlige verv, og vært bidragsyter til Røros Museums og Historielags utgivelser om "Stor-Hans - Eneboeren i Femundsmarka" i 1996 og om "Buer i Femundsmarka" i 2003.

Jeg har også personligen hatt glede av Odds kunnskaper om marka, og ikke minst hans velvillige tilmøteskommende med å dele med seg av det han vet. Før turen min i 1998 sendte jeg han et kart, samt noe sånt som 30-40 spørsmål om forskjellige steder i Femundsmarka. Dette fikk jeg deretter i retur, med svar på spørsmålene og med markeringer i kartet. Dette var uvurderlig informasjon når jeg på vandringen min skulle finne fram til steder som feks. har tilknytting til Stor-Hans, eller den gamle og mange ganger ikke synlige stien mellom Røvollen og Styggsjøene. Takk for det Odd!

Det er vel ellers ofte Langen Gjestegård - privat turisthytte - vi turister gjerne kommer i kontakt med på våre turer inn og ut av Femundsmarka. Her kan man - ved siden av en hyggelig og informativ prat med Odd - også få tak over hode i både hus og hytte, og mat i magen, samt at en også kan få leid kanoe og kjøpt de fiskekort man trenger. Gården er jo et naturlig utgangssted og innfallsport både for vandring inn i Femundsmarka, og faktisk også for padling, som kan startes nede på det lille vannet Langen.

Langen Gjestegård er opprinnelig en gammel skysstasjon fra 1888, som ble opprettet iforbindelse med veibygget fra Røros gjennom Hådalen samtidig med oppstart av båtruta med "Fæmund" i 1887. Gården har røtter helt tilbake til 1730-årene, da man bedrev kullbrenning for Røros Kobberverk.
Er du først innom Langen, så ta da også en titt på "Muspelheim", en kopi av koien til Stor-Hans, reist i 1996 til minne om villmarka-legenden som åndet ut 50 år tidligere i 1946.

Anders Gilljam
Langen Gjestegård. For informasjon; ring 72 41 37 18"Muspelheim"; en kopi av koien til Stor-Hans, satt opp på Langen
i 1996 til minne om villmarkalegenden, 50 år etter hans bortgang.
Utsikt fra Langen Gjestegård mot Store Svuku.www.svartkjelen.com