Ledartjuren flyttas till djurparken i Lycksele
TÄNNDALEN LT - Måndag 22 mars 2004

Om ungefär en månad är det dags för ledartjuren Ingemar att lämna myskoxflocken i västra Härjedalen för en ny tillvaro i Lycksele djurpark.

I augusti flyttas sedan en obesläktad tjur från djurparken till flocken i Härjedalen.

Projektet, som har till syfte att skapa nya förutsättningar för den allt minskande myskoxflocken i Härjedalen, pågår för fullt.

- I dag består flocken av nio djur, berättar projektledaren Stefan Mörtberg. I fjol eller förfjol tappade vi en av tjurarna.

Han säger vidare att forskarassistenten Linda Englund, knuten till projektgruppen, under tre veckor gjort biologiska studier på myskoxarna i Järvzoo djurpark.

- Sedan 10-talet dagar tillbaka finns hon nu hos myskoxarna i Rogenområdet och bland annat ska hon identifiera och studera alla individer i flocken, fortsätter Stefan Mörtberg.

- Därefter kan det bli aktuellt med att flytta tjuren Ingemar och troligen kommer han att flyftas ut med flyg.

I projektet ingår också att en eller ett par kor ska flyttas till Järvzoo för betäckning, allt enligt det beslut som fattades av Naturvårdsverket. Även det planeras till augusti.

I förra veckan besökte projektgruppen, där experter från djurparkerna ingår, flocken. Med på studieresan var också Skansens veterinär.

- Det känns betryggande att ha den bästa expertis som kan tänkas med i det här projektet, säger Stefan Mörtberg.

Han berättar också att det krävs omfattande förberedelser innan det blir dags för att flytta några djur. Inte minst krävs en rad tillstånd eftersom det handlar om statens vilt som befinner sig i ett reservat.

De fältstudier som nu pågår ska också bedöma djurens kondition inför flytten.

I slutändan handlar det om att skapa en livskraftig stam, med nytt friskt blod i flocken.


Sven Egon Johansson

© 2004 AB Länstidningen Östersund

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel