Langen Gjestegård

Betjent privat turisthytte. 40 senger i hovedbyggningen og i hytter på tunet. Servering, (og kanoutleie). Gammel skysstasjon fra 1888. Opprettet iforb. veibygge fra Røros gjennom Hådalen samtidig med oppstart av båtrute med "Fæmund" i 1887. Gården har røtter fra 1730-årene, da man bedrev kullbrenning for Røros Kobberverk. Pass på å ta en prat med Odd Langen, mangårig oppsynsmann for Rørossiden av Femundsmarka, og som kjenner marka bedre enn noen. Ta også en titt på "Muspelheim", en kopi av koien til Stor-Hans reist 1996.

Odd Langen, telefon: 72 41 37 18"Muspelheim"; en kopi av koien til Stor-Hans, satt opp på Langen
i 1996 til minne om villmarkalegenden, 50 år etter hans bortgang.
Utsikt fra Langen Gjestegård mot Store Svuku.