Webmaster'n ...
... er en 44-årig Jämte i databransjen, som under de sammenlagdt 15 år han bott i Oslo-regionen, alltid savnet skog, fjell og sjøer hjemme i Jämtland. I de siste årene har denne følelsen vokst seg alt starkere, og alt mer resultert i aktiviteter for å tilfredstille kroppens og sjelens sult etter opplevelser i skog og mark. Som et ledd i dette gjorde jeg og tre kamrater en første tur til Femundsmarka i juni 97. Jeg ble ikke noe mindre enn bergtatt, og brukte deretter vintern til å lese alt jeg kom over av bøker og skrifter som på en eller annen måte har med Femundsmarka å gjøre.
Sommeren 98 var vi tilbake, og selv unnet jeg meg hele 10 dager med "vandring i villmark". I 99 ble det ytterligere tre turer, og i 2000 ble jeg belønnet med "drømfisken" min i Grislehåen, men fikk skitt fiske i Feragselva.
Denne hjemmesiden jeg lager, er en ypperlig sysle i lange mørke vintermåneder, når man med villmarkslengsel går og venter på den neste sommeren; med nye turer til Femundsmarka.

Hilsen, Anders.
Mail'e meg gjerne
... hmm, er det montro noen fisk her i Roasten?
... blikker ut over Roasten, fredagen den 20.juni 1997.