Ryvang Gård - Sylen

Sylengårdene, består av Sylseth, Ryvang gård og Gammelgården.
Ryvang er en betjent privat turisthytte ved Grøvelsjøen øvre ende. Der finnes i tilleg også en ubetjent hytte.


Gården har 18 senger og åpent hele året. Opphold og måltider må forbestilles.
Det var her den vidgjetne fangstmannen, jegern og fiskeren Ole Iver Sylen (Sylgubben) bygget opp egen gård og fikk Kongens fortjenestemedalje for innsatsen.
Også Holm-Lars hadde mer eller mindre fast opphold her i noen år.
Første bosettning stammer fra begynnelsen av 1760-tallet. Innvandrende svensker slo seg ned med arbeid for Røros Kobberverk, og etterhvert også jordbruk.

Ryvang Gård, Sylen N-2443 Drevsjø - Tlf 62459528 - Fax 62459293NB! - Mellom Grøvelsjøen på svensk side og Ryvang/Sylen
på Norsk side går det rutebåt.