I Stor-Hans Rike - Femundsmarka Nasjonalpark


"www.svartkjelen.com" har sett den gryende
ødemarksdagens skimrende morgenlys.

- Det er en utrolig mengde med ting vi drar
med oss i sekken; som ikke sjelden veier
betydlig over tjuefem kilo når vi skal på
tur i skog og mark.
Hvis vi skulle bli nødt å gi avkall på
storparten av utstyret vi drar med oss,
er svartkjelen uten tvil den ting vi
vanskligst kvitter oss med, sannsynligvis
henger den fortsatt med også i en sekk som
veier under fem kilo.
Forestill deg "villmarksliv"; og du ser
siluetten av en ensam mann ved en leirild,
og over leirilden, henger svartkjelen,
med rykende varm kaffe - den eneste luksus
vi ikke kan være foruten der ute.
Fra eventyr, litteratur og selvopplevdt,
har vi et nedarvet felles og allmengyldig
sinnesbilde av hva villmarksliv er for noe;
og svartkjelen, den henger alltid sentralt
over ilden, både i drømmen og i virkeligheten.

Derfor:
www.svertkjelen.com - hva ellers?Enter


Netscape 4.5+ 1024 x 768 pix.