Hemsidan Biografica: flottan A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V, W X Y Z Å Ä Ö

Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: von der Pahlen-Psilander

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Pahlen, Ernst Gustaf von der (1695-1719) Konstapel, underlöjtn. 3/7 1717.     Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Pahlke, Fredrik (16??-1716) E.o. underlöjtnant 27/6 1710, åter 9/9 1711? och 20/2 1712. Nordstiernan 1711, lastdr.  Dromedarius 1712.   Lew. ; Börj.
Palbitsky, Claes (1685-1710) Överlöjtnant, kapten. Brigantinen Sjöblad 1710. Enl. Lewenhaupt kapten vid eskadern i Gbg 2/5 1710, enl. Börjeson skeppskapten sedan åtminstone 1707. Lew. ; Börj.
Palm, Johan Rolofsson (16??-1703) Kapten 1679, holmmajor 23/2 1703. Wrangel 1690, Wrangel 1700, Pommern 1701. Hade 1687 permission "til segla".

Gjorde konvojresa 1694.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; KÖS ; Holmberg, E., Auxiliärexpeditionen 1690 // TiS. - 1915, s. 28-34. ; Lew.
Palm, Rudolf Gustaf (16??-1742) Arklimästare 1704, e.o. underlöjtn. 15/4 1710, underlöjtn. 11/1 1716, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjtn. 1720. Bremen 1715, Prins Carl Fredrik 1716, Enigheten 1717, Västmanland 1718 ; freg. Packan 1719, freg. Fenix 1720, freg. Fenix 1721. Son till föregående.

Utrikes permission 1706-09, reste till Holland.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Palmencrona, Lars (1670-1724) Kofferdibåtsman 1690, underlöjtn. 25/6 1700, e.o. skeppskapt. 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, konfiirm. amiralitetskapt. 28/7 1716. Född Båthman, adlad 6/7 1718.   I engelsk tjänst 1692-99?, 1703-06.

Ledde 1706 bärgningen av effekter från Öland.

Dömd till döden 8/1 1720, men benådad.

Skall ha begått självmord. 

Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Palmgren, Magnus (1671-1725) Konstapel, underlöjtn. 22/2 1698, överlöjtn. 12/3 1699, e.o. skeppskapt. 12/3 1702, kapt. 11/2 1707, kommendör 6/8 1715.  Brigantinen Frigga 1701, Wrede 1710. Efter studier i Uppsala blev P. 23/10 1691 e.o. kanslist i Riksarkivet.

Dog enl. vissa uppgifter först 1730. Holmberg anger att P. dog 1726.

Var 1698 permitterad till örlog. Även 1699 permitterad.

Rulla 1698 ; Rulla 1699 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Elgenst.
Palmqvist, Jonas (1667-1700) Var konstapel 1687, överlöjtn. 13/3 1691, kapt. 1696, avsked 3/2 1700. Spes 1696-97. Hade 1687 permission "til segla ", hade 1692 utrikes permission.

Dog först 1702 enl. Elgenst.

Dömd till döden för sin beredvillighet att stryka segel under konvojresan med Spes. Benådad.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Lew. ; Elgenst.
Paulin, Corfitz (16??-1720) Konstapel, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 30/12 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709, överlöjtn. 22/12 1712, skeppskapt. 7/7 1713, konfirm. 4/5 1715, kommendör 6/8 1715. Sverige 1700, Gotland 1700, freg. Falken 1704, Norrköping 1705, freg. Mathias 1707, brig. Skorpion 1708-09, Västmanland 1709, Gotland 1710, Göta Lejon 1711, Wenden 1715, Pommern 1720. Bror till Niklas P., se nedan.

Stupade vid Ledsund 27/7 1720.

 

KÖS ; Holmberg, E., Sjöexpeditionen till finska farvattnen 1710 // TiS. - 1917, s. 422-427 ; Lew. ; Börj.
Paulin, Jacob (16??-17??) Medelstyrman, underlöjtn. 7/10 1717.   Förmodligen finns det en släktskap mellan samtliga dessa "Paulinar." Lew. ; Börj.
Paulin, Josef (16??-1713) Lärstyrman 13/2 1704, medelstyrm., e.o. underlöjtn. 8/11 1711. Gotland 1712.   Lew. ; Börj.
Paulin, Niklas (16??-1709) Konstapel 21/3 1700, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, e.o. överlöjtn. 20/12 1704, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskapt. 13/9 1709. Stettin 1700, Fredrika Amalia 1700, Södermanland 1701, Wrede 1705, brig. Höken 1706, brig. Höken 1707, brig. Castor 1708, Göteborg 1709, Wrede 1709, brig. Vita Falken 1709, freg. Fröken Eleonora 1709. Bror till Corfitz P.

Skrev 7/6 1699 till Amiralitetskoll. från skeppet Grote Christopher vid Alicante.

I utländsk tjänst 1702-04. Tjänstgjorde i holländska flottan.

Omkom då Fröken Eleonora förliste under okända omständigheter i december 1709. 

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Persson i Lyan, Erik (16??-1698) Var överlöjtnant 1687, var kapten 1689. Göta 1689. Kallas ofta bara Erik i Lyan.

Hade 1692 permission att resa på kofferdi.

Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Rulla 1698 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s. 185-193.
Petraeus, Johan (16??-1739) Inträdde i tjänst 1693, lärstyrman 25/9 1696, medelstyrm. 19/10 1697, e.o. underlöjtn. 2/5 1700, underlöjtn. 29/12 1706, , konfirm. 11/2 1707, e.o. överlöjtn. 30/12 1708, e.o. skeppskapt. 28/10 1709, konfirm. överlöjtn. 22/12 1712, skeppskapt. 3/12 1713, konfirm. 4/5 1715.  Småland 1700, Norrköping 1704, Västmanland 1705, brig. Pollux 1708, brännaren Sofia 1709, freg. Oxen 1711, freg. Wolgast 1713, freg. Anklam 1720.   KÖS ; Lew. ; Börj.
Pickerin, George (16??-1704?) Kapten 1/6 1703.   Pickerin var irländare. Lämnade hemlandet efter den ärorika revolutionen 1688?

Fick burskap i Gbg 19/3 1691. Gjorde under 1690-talet ett mycket stort antal utrikesresor som kofferdiskeppare. Tycks först ha varit bosatt i Frankrike, men sedan flyttat till Gbg.

Om hans sammandrabbning med ett par engelska örlogsfartyg i april 1704, se: Uppbringade svenska fartyg.

Lew. ; Börj. Dalhede, C., Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. Vol 3. - Partille, 2001. - 1 CD.
Pihl, Jöns (16??-17??) E.o. löjtnant 1719. Freg. Anklam 1719.   Börj.
Pihlcrona, Johan (16??-1704) Konstapel 30/9 1697, underlöjtn. 20/3 1700, e.o. överlöjtn. 1/5 1700. Bohus 1700, Wrede 1701. Fången vid Peipuseskaderns undergång 4/5 1704 och död några dagar senare. KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Pihlman, Jonas (16??-1724) Underlöjtnant 21/2 1717, avsked 17/2 1720.     Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Pihlman, Sven (16??-1716) Artillerilöjtnant 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714.   Fången vid Dynekilen 27/6 1716 och död strax därefter. Lew. ; Börj.
Piper, Henrik Bernhard (16??-1730) Underlöjtnant, överlöjtn. 21/3 1700, var e.o. kapten 1715, kapt. 21/6 1715, avsked 10/2 1718. Karlskrona 1700, Stenbocken 1700, Skåne 1701, freg. Habor 1701. brig. Oden 1706, brig. Oden 1707. I holländsk tjänst (under 1690-talet?)

Av samma ätt som Carl P., Karl XII:s främste minister.

Marinens rullor I (1715-1796) ; KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Pleij, Henrik Wilhelm (1688?-1749) Kom i tjänst 1702, konst. 20/12 1704, e.o. underlöjtn. 12/6 1711, underlöjtn. 6/6 1713, konfirm. 4/5 1715, överlöjtn. 3/7 1717, kaptenlöjn. 1720. Död som kommendörkapten. Sofia Lovisa 1702,   lastdr. S:t Paulus 1703, brig. Castor 1705, Västmanland 1705, Nordstiernan 1711 (?), Prinsessan Hedvig Sofia 1711 (?), freg. Vita Örn 1712, freg. Vita Örn 1713, Stockholm 1714, Göteborg 1715, Karlskrona 1718, Wenden 1719, Drottning Ulrica Eleonora 1721. Son till Petter P.

I holländsk tjänst 1706-1710.

Fången i Danmark 1715-17.

Säger tydligen i den av Horn refererade meritförteckn. att han var på Stockholm 1715. Då detta fartyg inte deltog i sjöslaget vid Femarn måste P:s uppgift åtminstone vara ofullständig.

Lew. ; Horn II ; Börj.
Pleij, Petter (16??-1711) Underlöjtnant 1677, överlöjtn. 1683, kapt. 1686. Skåne 1689 ; Stenbocken 1694-95, Göteborg 1697-98, Blekinge 1700. Gjorde ett par konvojexpeditioner under 1690-talet. KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. ; Börj.
Pleij, Petter (16??-17??) Konstapelmat 15/5 1698, konst., e.o. underlöjtn. 13/9 1709, e.o. överlöjtn. 29/4 1710, avsked 31/3 1715.  Ösel 1709. Son till föregående.

Fången i Alger 1707.

Rulla 1698 ; KÖS ; Lew ; Börj.
Poit, Johan (16??-1695) Var 1687 överstyrman, var underlöjtn. 1689. Wachtmeister 1689.   Rulla 1687 ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193.
Pontan, Emanuel (16??-17??) E.o. underlöjtnant 29/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, avsked 22/10 1720. Wenden 1712.   Lew. ; Börj.
Pontin, Daniel (1672-1710) Konstapelmat 26/8 1696, överstyrm. (?), e.o. underlöjtn. 14/6 1700, underlöjtn. 28/4 1703, e.o. överlöjtn. 16/12 1705, konfirm. 11/2 1707. Norrköping 1700, Västmanland 1700, Öland 1701, Göteborg 1707, Estland 1708. Son till biskopen i Linköping Magnus P.

Reste in via Helsingborg 22/6 1704.

Död som fånge i Alger.

Skånska guvernementskansliets arkiv D III b : 9, LLA ; KÖS ; Lew. ; Börj.
Posse af Säby, Christer (167?-1735) Underlöjtnant 7/12 1698, e.o. överlöjtn. 1/6 1700, överlöjtn. 29/7 1703, avsked 15/2 1705. Drottning Hedvig Eleonora 1700, Marstrand 1700, Ösel 1701.   KÖS ; Lew. ; Elgenst. ; Börj. 
Preen, Peter Andersson (16??-17??) Var underlöjtnant 1689, kapt. 22/2 1698, struken ur rullan 9/12 1710. Wenden 1689, Bohus 1700, fregatten Falken 1700. Försvunnen under tjänstgöring utomlands. Rulla 1698 ; KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. ; Börj.
Printz, Daniel (16??-17??) E.o. underlöjtnant 1/6 1714. Skåne 1716.   Lew. ; Börj.
Printz, Johan Casper (1671- 1746) Kom i tjänst 1698, e.o. överlöjtn. 1/7 1700, överlöjtn. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707, e.o. skeppskap. 13/9 1709, konfirm. 22/12 1712, kommendör 6/8 1715. Död som schoutbynacht. Wismar 1700, Freg. Älvsborg 1701, lastdr.  Vasa 1703, freg. Falken 1709, freg. Stora Fenix 1710, freg. Stora Fenix 1711, freg. Vita Örn 1712, freg. Vita Örn 1713, freg. Vita Örn 1714, freg. Vita Örn 1715, Karlskrona 1720, Göta Lejon 1721. Fick 2/8 1705 permission att resa på kofferdi med Karlskronafartyget Hwijta Lambet. I holländska flottan 1707-08.

En framgångsrik fregattkapten, som dock på äldre dagar inte fick en sökt schoutbynachtsfullmakt. Printz vände sig då till riksens ständer och fick till sist den sökta fullmakten 17/10 1741.

KÖS ; Holmberg, E., Vår flottas fallna och fångna karoliner // KFÅ. - 1915, s. 1-49 ; Lew. ; Börj.
Probst, Philip (16??-1709) Överlöjtnant 1678, e.o. kapt. 17/5 1700, kapt. 8/12 1700, konfirm. 11/2 1707.   Född i Hamburg. Rulla 1687 ; GMR 1692 ; Lew.
Psilander, Gustaf von (1669-1738) Kompaniskrivare 1687, arklimästare 2/6 1688, konst. 1/5 1689, underlöjtn. 1/7 1694, överlöjtn. 7/10 1697, kapt. 20/3 1700, holmmajor 22/2 1710, konfirm. 22/12 1712. Född Psilander, adlad 15/9 1712, schoutbyn. 29/12 1712, vice amiral 11/12 1714, amiral 4/8 1715, landshövding på Gotland 5/10 1716, friherre 23/5 1719. Död som president i Amiralitetskollegium. Skåne 1689, Enigheten 1700, Västmanland 1700, Fröken Eleonora 1701, Öland 1703, Öland 1704-05, Halland 1706, Halland 1708, Nordstiernan 1709, Nordstiernan 1710, Wenden 1711, Kronskeppet 1715, Skåne 1719. I holländsk tjänst 1689-95. KÖS ; Holmberg, E., Sjökrigsrustningen mot Danmark 1689 // TiS. - 1918 s.185-193. ; Lew. ; Elgenst. ; Börj.  ; Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. - Gbg, 1949.
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-09-12 11:50

Föregående avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Olandius-Oxenstierna

Nästa avsnitt: Matrikel över svenska sjöofficerare 1687-1721: Qvickelberg