jacob2.gif (21517 bytes)


Een woordje geschiedenis over

Jacob Van Artevelde
Omstreeks 1350 was Gent met bijna 60.000 inwoners en een oppervlakte van 640 ha binnen de 14 km lange omwalling, de tweede grootste stad boven de Alpen, na Parijs. Het zou Keizer Karel later inspireren tot de gevleugelde woordspelling aan het adres van de Franse koning, zijn Europese rivaal : "Je mettrays Paris dans mon Gandt" of "ik zou Parijs wel in mijn Gent/handschoen kunnen steken". Het conflict tussen Frankrijk en Engeland (Honderdjarige oorlog) dreigde echter de doodsteek te worden voor de Gentse Lakennijverheid. Lodewijk, graaf van Vlaanderen, kon als leenman van de Franse vorst niet anders dan partij kiezen tegen Engeland dat in 1336, als represaille, de uivoer van wol naar de Vlaamse steden blokkeerde. Gevolg : werkloosheid, honger, sociale onlusten. In die moeilijke tijden werd Jacob Van Artevelde, een makelaar en handelaar, aangesteld tot één van de vijf hoofdmannen die het roer in handen namen. Jacob voerde eerst een politiek van neutraliteit, maar koos daarna resoluut de zijde van Engeland (het standbeeld wijst in de richting van Engeland) en verzamelde onder de leiding van Gent de aandere grote Vlaamse steden in het verzet tegen de Frans- gezinde graaf. De blokkade werd opgeheven en de Gentenaars riepen op de Vrijdagmarkt de Engelse koning Edward lll tot hun wettelijke vorst uit. Tijdens diens verblijf in de Sint-Baafsabdij werd zijn zoon John geboren, die later zou bekend worden als "John of Gaunt". Zowel in Vlaanderen als in zijn eigen stad, ontlokte het optreden van Artevelde steeds meer weerstand. In de nasleep van de bloedige strijd tussen de wevers en volders werd de "Wijze man van Gent" op 17 juli 1345 aan zijn woning, nabij de Vrijdagmarkt, vermoord.

 


AG00008_.gif (9393 bytes)

Klik hier voor informatie over BRASSERIE DE JACOB