Holla Menighet  |     Hjemmeside                   neste          opp
17. mai - gudstjeneste utenfor kirken.    National day (17th May), the service outside the church
17. mai - gudstjeneste utenfor kirken.
National day (17th May), the service outside the church

17. mai - gudstjeneste utenfor kirken.    National day (17th May), the service outside the church