Click on page icon to navigate Fra Eivind prests fotoalbum 17. mai - gudstjeneste utenfor kirken.  National day (17th May), the service outside the church Ulefossdagene august 1991 - gudstjeneste på sportsplassen   Service at the sports field, August 1991 Ulefossdagene august 1991 - gudstjeneste på sportsplassen - forsamlingen   Service at the sports field, August 1991 Ulefossdagene aug. 1990 - Holla menighets stand   Holla congregation's stand at the Ulefoss fête August 1990. Minneord om Søster Marie 24-12-1993        Sister Marie's obituary Christmas Eve 1993. Søster/sister  Marie   . Kulturdagene i Nome spt. 1990 - Gudstjeneste ved Helgen skole   Service at Helgen school in 1990. Kondolanseprotokoll ble lagt ut i Holla Kirke ved Kong Olavs død i 1991   Condolences in Holla church for King Olavs death in 1991 Høsttakkefest i kinosalen - 1992   Harvest Festival at the cinema (!) - 1992. Gudstjeneste ved slusevokterboligen i Eidsfoss 1993   Service by Eidsfoss locks 1993. Gudstjeneste på Sjørholt - juni 1989   Service at Sjørholt, June 1989. Gudstjeneste på Høyden   Service at Høyden church ruin. Grøstad med den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   The artist in front of his creation. Toppdelen av den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   Top part of the new painting Grøstad forklarer den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   The artist Grøstad explains the new painting in Kronborg funeral chapel Gjerde rundt driftsgården på Kronborg reises - 1992   The area around the workshops at Kronborg churchyard being built - 1992. Gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen 1991-92 - takk for innsatsen   The re-opening of the church after redecoration in 1992 Gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen 1992 - forsamlingen   The re-opening of the church after redecoration in 1992 "Gamleprest" Arntsen hilser ved gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen - høsten 1992   Previous priest Arntsen speaking at the re-opning ceremony of Holla church after redecoration in Autumn 1992 Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken   125th anniversary exhibition at the back of church. Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken - gamle elektriske alterlys   The old electric candles from the altar. Fra 125-års jubileet i 1992 - biskopen og hans tjenere   From the 125th anniversary of Holla church. The bishop with Ottar Ringsevjen and Nils Buverud Flåbygd kirke   Flåbygd church (in Lunde parish) En trofast tjener takker av i 1990 - Finn Aas Lindgren og hans Ingeborg.   A faithful person says goodbye in 1990 - verger/caretaker Finn Aas Lindgren - here with his wife Ingeborg Dronning Sonja i Holla kirke - her beundrer hun den gamle messehakelen fra Helgen   Visit of Queen Sonia to Holla church, seen here admiring the old chasuble from Helgen church Barnehagen på julevandring i Holla kirke - 1993.   Nursery schoolchildren in Holla church, Christmas 1993 Ulefossdagene aug. 1990 - Holla menighets stand - nok en gang   Holla congregation's stand at the Ulefoss fête August 1990. Ny kirketjener med blomster - Ottar Ringsevjen   Ottar Ringsevjen's first day (pictured here with flowers). Fra Eivind prests fotoalbum 1988 - 1993 Dronning Sonja i Holla kirke - her beundrer hun den gamle messehakelen fra Helgen   Visit of Queen Sonia to Holla church, seen here admiring the old chasuble from Helgen church Flåbygd kirke   Flåbygd church (in Lunde parish) Gudstjeneste på Sjørholt - juni 1989. 1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 1   1000 years anniversary at Høyden church ruin - 1 Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 2    School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 2. Vision Club Ungdomskoret - 1998     Youth choir 1998 Ungdomskoret - 1995     Youth choir 1995 Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 3     School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 3. Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 1    School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 1 Ringsevja Bo og Servicesenter   Ringsevja old people's home, Ulefoss Olsok på Høyden - 1995     St.Olaf's day 1995 at the church ruin Nytt orgel i Helgen kirke   The new organ in Helgen church. Julevandring i Helgen kirke   Christmas with the schoolchildren in Helgen church Jessy Dixon i Holla kirke - her sammen med Martha, kona til Eivind prest   Jessy Dixon with Martha Martinsen in Holla church Holla prestegård - 1   Holla vicarage - 1 Holla kirkekor        Holla chamber choir 1998 Handicapinngangen ved Holla kirke er ferdig     The work completed Handicapinngang ved Holla kirke under arbeid       New disabled access to Holla church under construction Handicapinngang ved Holla kirke under arbeid - Leif Johan Rønningen svinger murerskeia   New disabled access to Holla church under construction Gamle Aker kirkekor i Romnes kirke - 2. juni 1997      Visit of Gamle Aker church choir from Oslo to Romnes - 2nd July 1997 Fra Vision Club på Fredheim      The 'Vision Club' in Fredheim En av de gamle Ulefos-ovnene i Holla kirke   One of the old Ulefoss-made fires in Holla church. Annerledes.....    Different.... 8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 3 8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 2 8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 1 8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 1 7. august 1994 - Gudrun Otterkjær tildeles kongens fortjenestemedalje for 50 år i Santalmisjonens barneforening - her intervjuet av Gerhard Hedlund   7th August 1994, Gudrun Otterkjær receives the King's medal for services to the community, for her 50 years work with children. . 1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 2   1000 years anniversary at Høyden church ruin - 2 Pølser og brød på kirketomta     Hot dogs outside the church. Olsok 1998 - innvielse av ny kirkeklokke på Høyden   St.Olaf's day 1998 at the church ruin. Dedication of the new bell Lanna - just outside Ulefoss. Jul i Helgen kirke     Christmas in Helgen church Holla prestegård - 2     Holla vicarage - 2. Fra Eivind prests fotoalbum 1993 - 1998  Lanna. 8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 Holla prestegård - 1 Holla prestegård - 2 Ringsevja Bo og Servicesenter 5a Ulefoss skole pynter kirken til jul - 2000 - 1   Classes 5a and 5b from Ulefoss school decorate the church. Christmas 2000. - 1. Skoleavslutning på Høyden - juni 2000 - her serveres det boller      End of year school service at the old church ruin. Breadcakes served afterwards Vision club  October 2000 Påskesamling i Helgen kirke 2001      Schoolchildren in Helgen church, Easter 2000 Påskemåltid i Holla kirke 2001       'Last supper' with schoolchildren in Holla church, Easter 2000 Påske - Holla kirke    Holla church at Easter. Pilgrimer vel fremme i Romnes - mai 2000   Pilgrims arrive at Romnes church, May 2000. Pater Eivind      Eivind Martinsen, priest. Olsok på Høyden - 29-7-2000    St.Olaf's day service at the old church ruin 29.07.00. Olsok på Høyden - 29-7-2000 - bespisning   St.Olaf's day service at the old church ruin 29.07.00. Party afterwards.. Konfirmanttur til Skirva - feb. 2000      Confirmation candidates' weekend trip to Skirva, February 2000 Kirkekaffe i Helgen          Coffee after the service at Helgen church. Gudstjeneste - Ringsevjen Bo og Servicesenter     Service in the old people's home. Eivind prest             Eivind Martinsen, priest. 5a Ulefoss skole pynter kirken til jul - 2000 - 2   Classes 5a and 5b from Ulefoss school decorate the church. Christmas 2000. - 2. Fra Eivind prests fotoalbum 1998 - ..... Skoleavslutning på Høyden - juni 2000 - her serveres det boller Olsok på Høyden - 29-7-2000 From the priest's photo album