Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          opp
"Gamleprest" Arntsen hilser ved gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen - høsten 1992     Previous priest Arntsen speaking at the re-opning ceremony of Holla church after redecoration in Autumn 1992

"Gamleprest" Arntsen hilser ved gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen - høsten 1992     Previous priest Arntsen speaking at the re-opning ceremony of Holla church after redecoration in Autumn 1992