Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          opp
Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken     125th anniversary exhibition at the back of church.
Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken     
125th anniversary exhibition at the back of church.

Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken     125th anniversary exhibition at the back of church.