Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          opp
Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken - gamle elektriske alterlys     The old electric candles from the altar.
Fra 125-Śrs jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken - gamle elektriske alterlys     
The old electric candles from the altar.

Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken - gamle elektriske alterlys     The old electric candles from the altar.