Holla Menighet  |     Hjemmeside                   neste       ned   opp    1988 - 1993   |    1993 - 1998    |    1998 - .....
Fra Eivind prests fotoalbum 1988 - 1993 From the priest's photo album
Klikk på bildet for å se det i stor målestokk.
Click on a picture to see it enlarged17. mai - gudstjeneste utenfor kirken.
National day (17th May), the service outside the church


Barnehagen på julevandring i Holla kirke - 1993.
Nursery schoolchildren in Holla church, Christmas 1993
Dronning Sonja i Holla kirke - her beundrer hun den gamle messehakelen fra Helgen
Visit of Queen Sonia to Holla church, seen here admiring the old chasuble from Helgen church
En trofast tjener takker av i 1990 - Finn Aas Lindgren og hans Ingeborg.
A faithful person says goodbye in 1990 - verger/caretaker Finn Aas Lindgren - and his wife Ingeborg


Flåbygd kirke   Flåbygd church (in Lunde parish)
Fra 125-års jubileet i 1992 - biskopen og hans tjenere   
From the 125th anniversary of Holla church. The bishop with Ottar Ringsevjen and Nils Buverud
Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken - gamle elektriske alterlys   
The old electric candles from the altar.


Fra 125-års jubileet i 1992 - utstilling bak i kirken  
 125th anniversary exhibition at the back of church.


Gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen 1992 - forsamlingen   
The re-opening of the church after redecoration in 1992


Gjenåpning av Holla kirke etter oppussingen 1991-92 - takk for innsatsen   
The re-opening of the church after redecoration in 1992


Gjerde rundt driftsgården på Kronborg reises - 1992 
The area around the workshops at Kronborg churchyard being built - 1992.
Grøstad forklarer den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   
The artist Grøstad explains the new painting in Kronborg funeral chapel


Toppdelen av den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   
Top part of the new painting
Grøstad med den nye dekorasjonen i Kronborg kapell   
The artist in front of his creation.


Gudstjeneste på Høyden   
Service at Høyden church ruin.


Gudstjeneste på Sjørholt - juni 1989   
Service at Sjørholt, June 1989.
Gudstjeneste ved slusevokterboligen i Eidsfoss 1993   
Service by Eidsfoss locks 1993.
Høsttakkefest i kinosalen - 1992   
Harvest Festival at the cinema (!) - 1992.
Kondolanseprotokoll ble lagt ut i Holla Kirke ved Kong Olavs død i 1991   
Condolences in Holla church for King Olavs death in 1991

Kulturdagene i Nome spt. 1990 - Gudstjeneste ved Helgen skole  
 Service at Helgen school in 1990.
Søster/sister  Marie   .
Minneord om Søster Marie 24-12-1993        
Sister Marie's obituary Christmas Eve 1993.


Ny kirketjener med blomster - Ottar Ringsevjen   
Ottar Ringsevjen's first day (pictured here with flowers).

Ulefossdagene aug. 1990 - Holla menighets stand 
Holla congregation's stand at the Ulefoss fête August 1990.
Ulefossdagene aug. 1990 - Holla menighets stand - nok en gang   
Holla congregation's stand at the Ulefoss fête August 1990.


Ulefossdagene august 1991 - gudstjeneste på sportsplassen - forsamlingen  
 Service at the sports field, August 1991


Ulefossdagene august 1991 - gudstjeneste på sportsplassen   
Service at the sports field, August 1991