Holla Menighet  |     Hjemmeside                   neste          opp
1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 1     1000 years anniversary at Høyden church ruin - 1
1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 1     
1000 years anniversary at Høyden church ruin - 1

1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 1     1000 years anniversary at Høyden church ruin - 1