Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp
8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 3
8. mai 1995 - 50 Śr siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 
8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 3

8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 3