Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          opp
8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 2
8. mai 1995 - 50 Śr siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 
8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 2

8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 8th May 1995 (50 years since the end of the war),  by the war memorial outside Holla church - 2