Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste          opp
1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 2     1000 years anniversary at Høyden church ruin - 2
1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 2     
1000 years anniversary at Høyden church ruin - 2

1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 2     1000 years anniversary at Høyden church ruin - 2