Holla Menighet  |     Hjemmeside                forrige   neste       ned   opp    1988 - 1993   |    1993 - 1998    |    1998 - ....
Fra Eivind prests fotoalbum 1993 - 1998 From the priest's photo album
Klikk på bildet for å se det i stor målestokk.
Click on a picture to see it enlarged1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 1   
1000 years anniversary at Høyden church ruin - 1


1000-års jubileum - 1995 - på Høyden - 2   
1000 years anniversary at Høyden church ruin - 2
7. august 1994 - Gudrun Otterkjær tildeles kongens fortjenestemedalje for 50 år i Santalmisjonens barneforening - her intervjuet av Gerhard Hedlund 
 7th August 1994, Gudrun Otterkjær receives the King's medal for services to the community, for her 50 years work with children. .8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 1 
8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 1


8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 
8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 2


8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3
 8th May 1995 (50 years since the end of the war), by the war memorial outside Holla church - 3


Annerledes.....    
Different....
En av de gamle Ulefos-ovnene i Holla kirke   
One of the old Ulefoss-made fires in Holla church.
Fra Vision Club på Fredheim     
 The 'Vision Club' in Fredheim


Gamle Aker kirkekor i Romnes kirke - 2. juni 1997 
Visit of Gamle Aker church choir from Oslo to Romnes - 2nd July 1997
Handicapinngang ved Holla kirke under arbeid - Leif Johan Rønningen svinger murerskeia   
New disabled access to Holla church under construction


Handicapinngang ved Holla kirke under arbeid    
 New disabled access to Holla church under construction


Handicapinngangen ved Holla kirke er ferdig     
The work completed

Holla kirkekor        
Holla chamber choir 1998
Holla prestegård - 1   
Holla vicarage - 1


Holla prestegård - 2     
Holla vicarage - 2.
Jessy Dixon i Holla kirke - her sammen med Martha, kona til Eivind prest   
Jessy Dixon with Martha Martinsen in Holla church


Jul i Helgen kirke     
Christmas in Helgen church


Julevandring i Helgen kirke   
Christmas with the schoolchildren in Helgen church


Lanna - just outside Ulefoss.
Nytt orgel i Helgen kirke  
 The new organ in Helgen church.
Olsok 1998 - innvielse av ny kirkeklokke på Høyden   
St.Olaf's day 1998 at the church ruin. Dedication of the new bell


Olsok på Høyden - 1995     
St.Olaf's day 1995 at the church ruin


Pølser og brød på kirketomta     
Hot dogs outside the church.


Ringsevja Bo og Servicesenter   
Ringsevja old people's home, Ulefoss
Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 1    
School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 1
Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 2    
School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 2.


Skolegudstjeneste fredag før pinse 1988 - 3     
School service, Friday before Pentecost Sunday 1998 - 3.


Ungdomskoret - 1995     
Youth choir 1995Ungdomskoret - 1998     
Youth choir 1998
Vision Club.