Kulat dan Cendawan Malaysia
(Fungus and Mushroom of Malaysia)


Nama Melayu (Malay Name) Cendawan Tiram Kerabu
Keluarga (Family)
Nama Saintifik (Scientific Name) Pelurotus sajorcaju
Saiz Biasa (Size) 7 cm
Nama Lain (Other Names)
 Nama Inggeris (English Name)  Grey Oyster Mushroom
 Grey Abalone Mushroom
Jurufoto (Photographer) CS Ooi


Nota Ringkas (Short Notes)


Pokok ini adalah sejenis cendawan yang boleh dimakan. Biasa ditanam, cendawan ini mempunyai harga pasaran yang baik. Mudah untuk didapat sebagai cendawan segar di pasar-pasar tempatan. Selain daripada digunakan sebagai sayur lauk, cendawan ini juga dipercayai mengandunggi khasyiat yang boleh membina kesihatan kerana ia mempunyai beberapa bahan keperluan badan mikro.

Penafian:
Kami bukan doktor dan tidak berniat untuk membuat rawatan.
Kami tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kesan atau akibat daripada rawatan sendiri.
Sebarang penggunaan maklumat adalah tanggungjawab sendiri.

This is a type of ediable mushroom. It is usually cultivated and has good market value. Can easily be obtained fresh, and is the most common form of fresh mushroom in the local the markets. Apart from being used as a food crop, it is also believed to have health restoring value, providing some important trace nutrients that the body needs.

Disclaimer:
We are not doctors and it is not our intension to practice medicine.
We cannot be held responsible for the consequences of self medication.
Use this information at your own risk.


Rujukan (References)


      Buku (Books)

1.       Chinese Medicinal Herbs of Hong Kong, Vol 5; Li Ning Hon; (1984);
           Chinese Medical Research Institude, Hong Kong - mukasurat (page) -


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259 Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya
February 2002