........    .                                           ..........................                              .....

The Swedish High Speed Club

SM-HSC

Uppdaterad 03-01-13

DENNA SIDA KOMMER ATT STÄNGAS OCH

UPPDATERAS EJ MER

NY ADRESS ÄR

www.smhsc.orgFöreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse för CW i hastigheten 150 tecken per minut och
att vidga intresset för hastigheter däröver. För att ge medlemmarna tillfälle till träning från lägre takter sänds varje lördag en bulletin i takterna 100, 125, 150, 175 och 200-takt. I samband med denna finns möjlighet till incheckning, och QSOn med varandra.

HSC delar ut diplom i takterna 150, 175, och 200 tecken per minut.

HSC ger ut en tidning QRQ, som kommer ut tre till fyra gånger om året.

Vi finns på 3537KHz. Ropa på oss där. Gärna kl.21.00

TRYCK PÅ DIPLOMKNAPPEN OCH TITTA PÅ 
VÅRT NYA DIPLOM, öppet för alla

 

ARRL sänder träningstext!
Nya tider 

Se under Meddelanden!

 

 

..... ..... .....

.....

Du, som läser denna hemsida, skicka oss ett e-mejl via E-mail knappen, så att vi får veta din adress.

 

Ett stort tack till Patrik Rosén, som gjort denna hemsida möjlig.