First breakfast in Japan at Narita ryokan

 

 

 

Dolphin on tile at Okayama castle

 

 

 

Our bedding at Okayama ryokan

 

 

 

Clock at Mastuyama near bathhouse

 

 

 

Rickshaws on a rainy day at Nara

 

 

 

Ducks at pond in Kyoto

 

 

 

Sakura Gion

 

 

 

Shirakawago

 

 

NEXT