ΡΑΜΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ
ΡΑΜΑ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ
+

  ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 Αμμοβολές, Υδροβολές, Πέτρινα Κτίσματα, Σπίτια, Αρμοί 

Ο Πέτρος και το συνεργείο του είναι αυτοί που θα χρειαστεί κάποιος για οτιδήποτε κατασκευές, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, διορθώσεις, αμμοβολές, και υδροβολές πέτρινων σπιτιών.

Αμμοβολές, Υδροβολές, Πέτρινα Κτίσματα, Σπίτια, Αρμοί


IMG_20190730_061955805 
PETROS RAMA AT WORK
+
 ΑΜMΟΒΟΛΛΕΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΜΑ
ΑΜMΟΒΟΛΛΕΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΜΑ
+