Welcome to Hua Lian ex-Student Council (HLSC) Official Homepage

Berita HuaLian , Sejarah HuaLian , Berita Majlis , Sejarah Majlis , Perlembagaan Majlis , Matlamat Majlis
Majlis Tertinggi , Jawatankuasa Khas , Biro-biroCawangan , Wakil , Ahli-ahli , Aktiviti , Links , Home
Welcome to "Hua Lian ex-Student Council Official Homepage" , this Hua Lian ex-Student Council is officially established on 1 July 2001 by a group of Hua Lian ex-Students.
 
 

ANUGERAH YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG

 
 
       SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH-DARJAH KEBESARAN, BINTANG-BINTANG DAN PINGAT-PINGAT NEGERI PULAU PINANG

         Negeri Pulau Pinang Memperuntukkan Sejumlah 11 Pingat Kebesaran

 

Singkatan

Keterangan Bintang

Gelaran Penerima Lelaki

Gelaran Penerima perempuan

Gelaran Kepada Pasangan

Tarikh Zahir Bintang

Had Lantikan

D.U.P.N.

Darjah Utama Pangkuan Negeri

(Knight Grand Commander Of The Most Honourable Order Of Pulau Pinang)

Dato' Seri

Dato' Seri

Datin Seri

01/08/1967

Tiada had

D.G.P.N

Darjah Gemilang Pangkuan Negeri

 

 

 

-

Tiada had

D.M.P.N.

Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri

(Knight Commander Of The Most Honourable Order Of Pulau Pinang)

Dato'

Dato'

Datin

01/08/1967

Tiada had

D.S.P.N.

Darjah Setia Pangkuan Negeri

(Grand Commander Of The Most Honourable Order Of The Loyalty Of Pulau Pinang)

Dato'

Dato'

Datin

16/07/1976

Tiada had

D.J.N.

Darjah Johan Negeri

(Commander Of The Most Distinguished Order To the State Of Pulau Pinang)

  

  

  

01/01/1969

Tiada had

B.C.N

Bintang Cemerlang Negeri

 

 

 

1996

Tiada had

P.G.P.

Pingat Gagah Pewira

(Penang Gallant Warrior Medal)

   

   

  

01/12/1959

Tiada had

P.K.T.

Pingat Kelakuan Terpuji

(Distinguished Conduct Medal Penang)

     

   

 

01/12/1959

Tiada had

P.J.K.

Pingat Jasa Kebaktian

(Meritorious Service Medal (Penang))

   

   

  

01/12/1959

Tiada had

P.J.M.

Pingat Jasa Masyarakat

(Community Service Medal (Penang))

     

  

   

01/01/1969

Tiada had

P.B.S.

Pingat Bakti Setia

(Medal Of Loyalty (Penang)

      

       

      

04/12/1963

Tiada had

 

 

All Rights Reserved. hualian_studentclub@yahoo.com 
Copyright 2001 Hua Lian ex-Student Council.