TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


BUDDHIST HYMNS
(LAGU-LAGU BUDDHISME)


CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS
(KANDUNGAN BAHAN SUMBER)

Pali Buddhist Hymns
(Lagu Buddhisme Pali)

  

English Buddhist Hymns
(Lagu Buddhisme Inggeris)

  

Chinese Buddhist Hymns
(Lagu Buddhisme Cina)

  

Thai Buddhist Hymns
(Lagu Buddhisme Thai)

  

     

Buddhist Hymns Lyric Library
(Koleksi Lirik Lagu Buddhisme)

  

References (Rujukan)

  

RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://sumber_my.tripod.com/0_ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002