TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


CHRISTIAN HYMNS
(LAGU-LAGU KRISTIAN)


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Christian Hymns
(Lagu Kristian)


Christmas Carols
(Lagu Kristmas)


References (Rujukan)


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://sumber_my.tripod.com/0_ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002