IndexThe Joint Accident Investigation Commission
Final report on the MV ESTONIA disaster of 28 September 1994

SEA, Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga. (in Swedish)
SEA är en av de rikstäckande intresseorganisationer som bildades kort tid efter Estoniakatastrofen med syftet att ge stöd och hjälp åt dem som drabbats, anlita juridisk och teknisk expertis, samordna skadeståndsprocessen och arbeta med opinionsbildning i säkerhetsfrågor.

Jaak Vilo
MS "ESTONIA" disaster
I'll try to collect here some of the important background information about the disaster of the MS "Estonia". As frequent ferry-traveler myself, it could have been easily myself on the boat. I feel I should do something to try to help those people who have lost so much in that disaster - one of the worst in all over the world.

Analysgruppens rapport.(in Swedish, and you need Adobe Acrobat Reader installed on your computer)
Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen överlämnade den 12 november 1998 sin första delrapport till statsrådet Mona Sahlin.Index