. ....................
 
 ................................................................................................................
 

 Yi Yong FAN

 Allen CHUANG

 Yenghua CHENG

 Johnny HUANG

 Jun GAO

 Eddie THOMPSON

Louis Alamina

 Moto Fujiwara and Scott Ryan

 Scott Ryan

 Lily YIP

 Jan Ove WALDNER

 

Sam Smith's forehand loop