Ramli Marcos Selewengkan Peruntukan JE

11 June, 1999 - Peruntukan sebanyak RM3.056 juta yang diberikan oleh Kerajaan Pusat melalui Dana JE baru-baru lalu telah diselewengkan oleh Ramli Marcos. Beliau mengalihkan peruntukan itu sebagai peruntukan pilihanraya. Ekoran itu, semua tuntutan elaun kakitangan awam yang terlibat dengan operasi pemusnahan khinzir yang berakhir 26 April lalu masih belum dibayar.

Maklumat juga diterima bahawa penternak yang sudah dibinasakan khinzir mereka juga tidak menerima wang pampasan sebagaimana dikatakan. Ini satu lagi kezaliman di bawah Kerajaan UMNO.~MR