BEBERAPA PETIKAN AL-QURAN

"DAN SIAPAKAH YANG LEBIH ZALIM DARIPADA ORANG YANG TELAH DIPERINGATKAN DENGAN AYAT-AYAT DARI TUHANNYA LALU DIA BERPALING DARIPADANYA? SESUNGGUHNYA KAMI TELAH MELETAKKAN TUTUPAN DI ATAS HATI MEREKA, (SEHINGGA MEREKA TIDAK) MEMAHAMINYA, DAN (KAMI LETAKKAN PULA) SUMBATAN DI TELINGA MEREKA; DAN SEKALI PUN KAMU MENYERU MEREKA KEPADA PETUNJUK, NESCAYA MEREKA TIDAK AKAN DAPAT PETUNJUK SELAMA-LAMANYA" ... Al-Kahfi:57

"DAN SIAPAKAH YANG LEBIH ZALIM DARIPADA ORANG YANG TELAH MEMBUAT DUSTA TERHADAP ALLAH? MEREKA ITU AKAN DIHADAPKAN KEPADA TUHAN MEREKA, DAN PARA SAKSI (MALAIKAT) AKAN BERKATA: 'ORANG-ORANG INILAH YANG TELAH BERDUSTA TERHADAP TUHAN MEREKA'. INGATLAH KUTUKAN ALLAH (DITIMPAKAN) ATAS ORANG-ORANG YANG ZALIM" ....Hud:18

"ALLAH (MENJADI) PELINDUNG ORANG-ORANG YANG BERIMAN; DIA MENGELUARKAN MEREKA DARI KEGELAPAN (KEKUFURAN) KEPADA CAHAYA (IMAN). DAN ORANG-ORANG YANG KUFUR PELINDUNGNYA ADALAH SYAITAN, YANG MENGELUARKAN MEREKA DARI CAHAYA (KEIMANAN) KEPADA KEGELAPAN (KEKAFIRAN) . MEREKALAH PENGHUNI NERAKA DAN MEREKA KEKAL DI DALAMNYA" ..AlBaqorah:257

"DAN PERANGILAH MEREKA ITU, SEHINGGA TIDAK ADA FITNAH LAGI DAN (SEHINGGA) AGAMA ITU HANYA UNTUK ALLAH BELAKA. JIKA MEREKA BERHENTI (DARI MEMUSUHI KAMU), MAKA TIDAK ADA PERMUSUHAN (LAGI), KECUALI TERHADAP ORANG-ORANG YANG ZALIM" ..Al Baqorah:193

"DAN SIAPAKAH YANG LEBIH ZALIM DARIPADA ORANG YANG TELAH MEMBUAT DUSTA TERHADAP ALLAH? MEREKA ITU AKAN DIHADAPKAN KEPADA TUHAN MEREKA, DAN PARA SAKSI (MALAIKAT) AKAN BERKATA: 'ORANG-ORANG INILAH YANG TELAH BERDUSTA TERHADAP TUHAN MEREKA'. INGATLAH KUTUKAN ALLAH (DITIMPAKAN) ATAS ORANG-ORANG YANG ZALIM" ....Hud:18

"HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, JANGANLAH KAMU JADIKAN BAPA-BAPAMU DAN SAUDARA-SAUDARAMU (SEBAGAI) PEMIMPIN-PEMIMPINMU, JIKA MEREKA LEBIH MENGUTAMAKAN KEKAFIRAN MENGATASI KEIMANAN DAN SIAPA DI ANTARA KAMU MENJADIKAN MEREKA PEMIMPIN-PEMIMPIN, MAKA MEREKA ITULAH ORANG-ORANG YANG ZALIM"

"ALLAH (MENJADI) PELINDUNG ORANG-ORANG YANG BERIMAN; DIA MENGELUARKAN MEREKA DARI KEGELAPAN (KEKUFURAN) KEPADA CAHAYA (IMAN). DAN ORANG-ORANG YANG KUFUR PELINDUNGNYA ADALAH SYAITAN, YANG MENGELUARKAN MEREKA DARI CAHAYA KEPADA KEGELAPAN (KEKAFIRAN) . MEREKALAH PENGHUNI NERAKA DAN MEREKA KEKAL DI DALAMNYA" ..AlBaqorah:257

"LALU ORANG-ORANG YANG ZALIM (ITU) MENGGANTIKAN PERINTAH (PERATURAN) DENGAN YANG TIDAK DIPERINTAHKAN KEPADA MEREKA (OLEH ALLAH). SEBAB ITU KAMI TIMPAKAN ATAS ORANG-ORANG YANG ZALIM ITU SIKSA DARI LANGIT, KERANA MEREKA BERBUAT FASIK" .... AlBaqorah:59

"DAN BERAPA BANYAKNYA UMAT-UMAT YANG TELAH KAMI BINASAKAN SEBELUM MEREKA YANG MEREKA ITU LEBIH BESAR KEKUATANNYA DARI MEREKA INI, MAKA MEREKA (YANG TELAH DIBINASAKN ITU) TELAH PERNAH MENJELAJAH BEBERAPA NEGERI. ADAKAH MEREKA (YANG TELAH BINASA) MENDAPAT TEMPAT LARI (DARI KEBINASAAN)?" Qaaf:36

"DAN KALAU KAMI MENURUNKAN AL-QURAN INI KEPADA SEBUAH GUNUNG, PASTI KAMU AKAN MELIHATNYA TUNDUK TERPECAH BELAH DISEBABKAN TAKUT KEPADA ALLAH. DAN PERUMPAAN ITU KAMI BUAT UNTUK MANUSIA SUPAYA MEREKA BERFIKIR" - Al-Hasyr:21

"DAN BERAPA BANYAKKAH  (PENDUDUK) NEGERI YANG MENDERHAKAI PERINTAH TUHAN MEREKA DAN RASUL-RASULNYA, MAKA KAMI HISAB PENDUDUK NEGERI ITU DENGAN HISAB YANG KERAS, DAN KAMI AZAB MEREKA DENGAN AZAB YANG MENGERIKAN" Ath-Thalaaq:8

'DAN SIAPAKAH YANG LEBIH ZALIM DARIPADA ORANG-ORANG YANG MENGADAKAN DUSTA TERHADAP ALLAH? DAN ALLAH TIDAK (AKAN) MEMBERI PETUNJUK KEPADA ORANG-ORANG YANG ZALIM" As-Shaaf:7

"SESUNGGUHNYA DOSA ITU ATAS ORANG-ORANG YANG BERBUAT ZALIM KEPADA MANUSIA DAN MELAMPAUI BATAS DI MUKA BUMI TANPA HAK. MEREKA ITULAH MENDAPAT AZAB YANG PEDIH!" AsSyuraa:42