ฮ่อสะพายควาย

(ราชบุรี)

 

ฮ่อสะพายควาย

(เชียงใหม่)

 

เป็นไม้เถา พาดพันต้นไม้ใหญ่ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ใบรูปหอกปลายเรียวเล็กน้อยและแหลม โคนแหลม เส้นใบย่อยออกตรงข้ามกันห่างๆ ปลายวกเข้า เหมือนรูปปอดซ้อนๆกัน ผิวและขอบเรียบ ค่อนข้างหนา เกิดตามป่าดงดิบเขาสูง อากาศเย็น

เถา : รสเฝื่อนเมา ฝนหรือต้มหรือดองสุราดื่ม ทำให้เลือดลมเดินสะดวก บำรุงกำลัง บำรุงข้อให้แข็งแรง บำรุงความกำหนัด เป็นยากระตุ้น

 

ฮ่อสะพายควาย

(เชียงดาว)

 

 

กลับไปหน้า ต้นไม้