อบเชย

Cinnamomum iners Blume. LAURACEAE

 

อบเชย

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4-10 เมตร ใบรูปหอก ปลากเรียวแหลม โคนแหลม มีเส้นใบตามยาว 3 เส้น ใบหนาสีเขียวเข้ม ยาว 4-6 นิ้ว เปลือกต้นหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร กลิ่นหอม เกิดตามป่าดงดิบเขาสูง มีมากทางภาคเหนือ ดอกเล็กสีเหลืองอ่อน เป็นช่อสวย ผลรูปไข่เท่าปลายนิ้วก้อย เป็นพวงห่างๆ สีเขียว เกิดตามป่าดงดิบเขาทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด อบเชยต้น หรือ มหาปราบ เปลือกมีผิวหยาบ หนา กลิ่นไม่หอมเท่าอบเชยเทศ

สรรพคุณ

เปลือกต้น :: รสหอมสุขุม บำรุงดวงจิต แก้อ่อนเพลีย ทำให้มีกำลัง ขับผายลม บำรุงธาตุ แก้บิด แก้ไข้สันนิบาต ใช้ปรุงยานัตถุ์แก้ปวดศีรษะ

รากและใบ :: รสหอมสุขุม ต้มดื่มแก้ไข้จากการอักเสบ หลังคลอด ขับลม บำรุงธาตุ แก้ท้องอืดเฟ้อ

 

กลับไปหน้า ต้นไม้