เขยตาย

เขยตายแม่ยายชักปรก
Glycosmis cochinchinensi Pierre.
RUTACEAE

เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงประมาณ 3-6 เมตร ผิวลำต้นตกกระเป็นดวงขาว ใบเดี่ยวรูปหอก ปลายและโคนแหลม ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ดกทึบ ดอกเล็กๆ สีขาวออกเป็นช่อทรงแท่งเล็กๆ ผลกลมเท่าลูกมะแว้ง เมื่อสุกสีแดงเรื่อๆ รสหวาน เกิดตามป่าดงดิบ และป่าโปร่งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

สรรพคุณ
ดอก
รสเมาร้อน แก้หิด
ลูก รสเมาร้อน แก้หิ
เปลือกต้น รสเมาร้อน ขับน้ำนม รักษาฝีทั้งภายนอกและภายใน
ราก รสเมาขื่นปร่า กระทุ้งพิษ แก้พิษฝีทั้งภายใน และภายนอก แก้พิษงู แก้ไข้กาฬ แก้โรคผิวหนังพุพอง ขับน้ำนม

 

 

 

 

กลับไปหน้า ต้นไม้