มะนาวชนิดต่างๆ

ในสวนลุงตี๋มีมะนาวมากมายหลายประเภท ได้แก่

1. มะนาวแป้นทะวาย

ลักษณะ คือ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 2-3 เมตร เป็นมะนาวที่มีรสชาติดี อร่อย และหอมที่สุด ในบรรดามะนาวทั้งปวง แต่มีการปลูกเลี้ยงยากและมีศัตรูและโรคมาก เช่น หนอนชอนใบและ โรคแครงเกอร์ ซึ่งรักษาได้ยาก การขยายพันธุ์ นิยมใช้การตอนกิ่ง

2. มะนาวทูลเกล้า

เดิมเรียกกันว่า มะนาวสเปน เป็นมะนาวผลใหญ่ น้ำเยอะ ลักษณะเด่นคือ ไม่มีเมล็ด รสชาติเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย ต่อมาภายหลังเรียกกันว่า มะนาวเสวยและ มะนาวทูลเกล้าตามลำดับ

3. มะนาวน้ำหอม

ลักษณะเป็นมะนาวที่มีผลใหญ่รองจากมะนาวสเปน ลำต้นมีหนามแหลม รสชาติคล้ายมะนาวทูลเกล้า แต่มีเมล็ด น้ำมะนาวจะหอมเหมาะสำหรับทำน้ำมะนาวดื่ม

4. มะนาวหวาน

ลักษณะใบ คล้ายมะนาวน้ำหอมที่สุด ลำต้นไม่มีหนาม ดอกมีสีม่วงเล็กน้อย เนื้อสีส้ม มีรสชาติหวานเล็กน้อยไม่เปรี้ยว

5. มะนาวควายหรือมะนาวสี

เป็นมะนาวพันธุ์พื้นเมือง โตเร็วไม่ค่อยมีโรค ผลโตแต่น้ำน้อย เหมาะที่จะใช้ทำต้นตอของส้มอื่นๆ

6. มะกรูด

ลักษณะ มีใบยอดและใบรองขนาดเท่ากัน เมื่อฉีกดมจะได้กลิ่นของมะกรูด ผลมีผิดขรุขระ น้ำสามารถนำมาทำยาสระผมขจัดรังแคได

 

กลับไปหน้า ต้นไม้