มะพูด

Garcinia dulcis Kurz., G. vilersiana Pierre.
GUTTIFERAE

เป็นไม้ยืนต้นพุ่มขนาดกลาง สูงราว 15 เมตร ใบรูปหอกโตปลายทู่ หรือไข่ยาวปลายสอบหนา เรียบ ผิวมัน สีเขียวเข้ม ดอกเล็กเป็นช่อเล็กๆ ก้านสั้น กลีบทรงกลมหนา สีเหลืองอมเขียว ผลกลมเรียบผิวมัน
ปลายลูกมีฐานดอกเล็กๆติดอยู่ สีเขียว สุกสีเหลือง เนื้อสีเหลือง รสเปรี้ยวอมหวาน เมล็ด 2-5 เมล็ด เกิดตามป่าดงดิบแล้ง ป่าโปร่งทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

สรรพคุณ
น้ำคั้นจากลูก
รสเปรี้ยวอมหวาน แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เจ็บคอ แก้เลือดออกตามไรฟัน
ราก รสจืด แก้ไข้ แก้ร้อนใน ถอนพิษผิดสำแดง

 

 

 

 

กลับไปหน้า ต้นไม้