GER WESTENBERG

Over Ger Westenberg
Boeken van Ger Westenberg

Ger  WestenbergGer Westenberg (geb. 1933) werd op jonge leeftijd lid van de Rosicrucian Fellowship en verzamelt al geruime tijd wetenswaardigheden van Max Heindel. Sinds 1994 vertaalt hij Heindel in het Nederlands en heeft hij deze biografie 'Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship', die in 1969 als typoscript uitkwam, aanzienlijk uitgebreid met honderden illustraties.

Boeken van Ger Westenberg
Over deze auteurOver Ger Westenberg 

Omslag
Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship
Auteur: Ger Westenberg
Categorie: Exclusieve distributie
Prijs: EUR 32.50
 
Voeg dit artikel toe aan uw bestelling!
Gebonden. 408 blz. Uitgave van: Stichting Zeven, Den Haag.
meer ...


 

Omslag
De Wijsbegeerte der Rozenkruisers
Auteur: Ger Westenberg
Categorie: Exclusieve distributie
Prijs: EUR 31.50
 
Voeg dit artikel toe aan uw bestelling!
Gebonden. 536 blz. Uigave van: Stichting Zeven, Den Haag.
meer ...

Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship
Over deze auteurOver Ger Westenberg

Omslag Prijs: EUR 32.50

Voeg dit artikel toe aan uw bestelling!

Gebonden. 408 blz. Uitgave van: Stichting Zeven, Den Haag.
Met tussenpozen heeft het tot stand komen van dit boek 50 jaar in beslag genomen. Het boek verhaalt niet slechts over de vele wetenswaardigheden van Max Heindel, maar vooral ook over de Rosicrucian Fellowship die hij oprichtte. Ook komt de relatie tussen Steiner en Heindel, en de geestelijke ontwikkeling van Steiner tot 1912 aan de orde, en natuurlijk enige overeenkomsten en belangrijke verschillen tussen hun opvattingen. Van belang is de passage waarin Steiner zegt, zelf geen vertegenwoordiger te zijn van de Rozenkruisers, waarmee een eind komt aan veel gespeculeer. De naam `Rozenkruisers` blijkt tot de verbeelding van veel mensen te spreken. Er zijn heel veel groeperingen die deze naam in hun blazoen voeren tot grote verwarring van de buitenstaander. Daarom is er een hoofdstuk gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van de orde en een schematisch overzicht waaruit zij ontstaan zijn. Max Heindel (1865-1919) heeft de naam van het Rozenkruis in de twintigste eeuw weer bekendheid gegeven, vooral dankzij zijn publicatie : De wereldbeschouwing der Rozenkruisers. In zijn korte leven publiceerde hij ca, 20 boeken.

 

 


 Copyright WWXS / Uitgeverij Rozekruis Pers

http://www.rozekruispers.com/rkp.cgi

 

De Wijsbegeerte der Rozenkruisers
Over deze auteurOver Ger Westenberg

Omslag

Prijs: EUR 31.50

Voeg dit artikel toe aan uw bestelling!

Gebonden. 536 blz. Uigave van: Stichting Zeven, Den Haag.
Max Heindel, (1865-1919) werd, na in 1908 een proef te hebben doorstaan, door de Orde van het Rozenkruis aangewezen als haar boodschapper, met als opdracht een deel van haar Leer bekend te maken. Zo verscheen in 1909 het handboek De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers en later verschenen er nog meer boeken. Dit boek bevat een schat aan esoterische kennis over onderwerpen, waarover hem om nadere toelichting werd gevraagd, onderverdeeld in een negental rubrieken. Elke gestelde vraag kreeg een afdoend antwoord. Bij de lezer wordt geen voorkennis verondersteld.


 Copyright WWXS / Uitgeverij Rozekruis Pers

http://www.rozekruispers.com/rkp.cgi

 

 

HOME

 MYSTIC LIGHT

MOUNT ECCLESIA

 

 

 

Click here to visit the Rosicrucian Fellowship Official Web Site

 Click here to visit ROSE CROSS, A Quarterly Rosicrucian Online Magazine

Click here to read Excerpts from Charles Weber Writtings  

Click here to visit Mount Ecclesia English Edition

Click here to visit Mount Ecclesia Spanish Edition

 

MYSTIC LIGHT is a Christian Esoteric   Online Magazine created and supported by Students of the Rosicrucian Teachings  and dedicated to promote The Western Wisdom Teachings and related subjects. It is related to The Rosicrucian Fellowship but not formally affiliated with it.

It is not an official website of The Rosicrucian  Fellowship and does not necessarily represent the thoughts of Headquarters one way or another.


 
Writers of published articles are alone responsible for statements made

 Editor & Web Master: Alexandre David