Δυστυχώς...

... το σκρίπτο δεν επιτρέπεται να διανέμεται δωρεάν! Σύμφωνα με επιστολή της ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) που εμφανίζεται στο τέλος αυτής της σελίδας, ακόμα και για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για δωρεάν διάθεση, απαιτείται ένα χρηματικό ποσό που κυμαίνεται από 15000 ως 25000 δραχμές το μήνα.

Δυστυχώς, έχω επενδύσει μερικά χρόνια δουλειάς για το σκρίπτο, και δεν είμαι διατεθειμένος μετά από αυτά να πληρώνω αυτό το ποσόν από την τσέπη μου για να μπορεί ο καθένας να το παραλαμβάνει δωρεάν.

Εάν γνωρίζετε κάποιο ίδρυμα, σύλλογο ή εταιρία που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το (όχι ιδιαίτερα μεγάλο) κόστος σαν χορηγός, ειδοποιήστε με.

Επίσης, σε περίπτωση που θα είσαστε διατεθειμένοι παραλαμβάνοντας το σκρίπτο να μοιραστείτε ένα μικρό μέρος αυτού του κόστους (όχι πάνω από την τιμή ενός... χάμπουργκερ), περιμένω e-mail σας. Αν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, τότε το σκρίπτο θα ξαναγίνει διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα.

Αλλιώς, η μόνη δυνατότητα που απομένει, είναι να ψάξετε κάποιον που ήδη έχει ένα αντίτυπο του σκρίπτου, σε ηλεκτρονική ή "χάρτινη" μορφή (σας συνιστώ να αρχίσετε από την Altavista). Το Internet είναι μεγάλο, και σίγουρα, αν ψάξετε, θα βρείτε κάποιον.

Καλή τύχη!

 

Σημείωση: Σάς παρακαλώ, μη μού ζητάτε να σάς στείλω ένα αντίγραφο του σκρίπτου με προσωπικό e-mail. Αφ' ενός δεν μού επιτρέπεται, και αφ' ετέρου, το μέγεθος του mailbox μου κάνει κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο.

Γεια χαρά,

Ο Νέος Web-Κιθαρωδός, 6 Απριλίου 2000.

 

Από: aepi <aepi@otenet.gr>
Προς:
kitharodos@kithara.gr <kitharodos@kithara.gr>
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2000 3:36 μμ
Θέμα: Νόμιμη χρήση μουσικών έργων στο site σας

Πρός: Νέο Κιθαρωδό

Αγαπητέ κύριε,

Σε απάντηση του από 22/3/2000 e-mail σας και σε συνέχεια της από 10/3/2000 επιστολής μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Oπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, για την νόμιμη χρήση μουσικών έργων στο Διαδίκτυο απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη άδεια των δημιουργών τους, η οποία χορηγείται από την εταιρεία μας εφ’ όσον πρόκειται για συνθέτες/στιχουργούς μέλη μας.

Η προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας απαιτείται και για την γραφική απεικόνιση στίχων ή της μουσικής (παρτιτούρες) ενός έργου στο περιεχόμενο ενός web site.

Η υποχρέωση λήψης της ανωτέρω αδείας απαιτείται ανεξάρτητα από τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα του site, στο οποίο απεικονίζονται γραφικά οι στίχοι ενός έργου.

Η ύπαρξη εσόδων ή μη αποτελεί παράμετρο που λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο για τον καθορισμό του ύψους των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβληθούν στην εταιρεία μας. Άλλες παράμετροι είναι το format της εκπομπής των μουσικών έργων (streaming ή downloading) και το format των διαθέσιμων μουσικών έργων (midi ή προϋπάρχουσες ηχογραφήσεις).

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι για την διαμόρφωση του συστήματος χορήγησης της άδειας χρήσης μουσικής στο Διαδίκτυο συνεργαζόμαστε στενά με τις αντίστοιχες εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας του εξωτερικού, επιδιώκοντας αφ' ενός την εναρμονισμένη προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας και αφ' ετέρου την ενθάρρυνση της νόμιμης χρήσης μουσικής ή/και γραφικής απεικόνισης στίχων στα web sites.

Το ύψος των πνευματικών δικαιωμάτων που πρέπει να καταβάλλετε ανέρχονται σε:

α) Δρχ. 12.000.-/μήνα από 1-100 έργα διαθέσιμα στο κοινό

β) Δρχ. 15.000.-/μήνα από 101-500 έργα διαθέσιμα στο κοινό

γ) Δρχ. 19.000.-/μήνα από 501-1000 έργα διαθέσιμα στο κοινό

δ) Δρχ. 25.000.-/μήνα πάνω από 1000 έργα διαθέσιμα στο κοινό

Επί των ανωτέρω ποσών παρέχεται έκπτωση 10%.

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31-12-2000.

Περιμένουμε την απάντηση σας,

Με τιμή

Δημήτρης Αλευράς

Τμήμα Νέων Τεχνολογιών