Zaza Kirmanc Dimili

head4.jpg (77924 bytes)

 
Ni pelgê, ZAZA KIRMANC DIMILI, asma payizê pêyen ê serra 1996 di viraziyayi bi. Pelgê ser Internet ti, e bi name ZAZA'an, ye teyna o ye sifteni bi. Xazibê ma ki, nika ser ru internet ti, xele pelgi, ser; ZAZA KIRMANC DIMILI'an di biye ya. 

Wastena ni pelgan seba kheso ki wazeno ser mesela ZAZA KIRMANC DIMILI'an  di çimi bimuso, biguriyo, derheka Zaza'n di kar bikero, yinanra materyal aredayinira bicerimi, hata postdari kerdeni ra,'ki despera ma ra çi amê, hayi kerdeni  bi. Hona ki; na hetra destê mara 'ki çi amo zerê ni pelgandi danimi arê. 

Peserokê ki Zone ZAZA ki di, yonki derheqa Zaza'an di veycine, yinan, zerê  ni pelgandi danimi are ki, kheso ki zobina nekuno ri dest, nacara ni PESEROK'an bi wano. 
Pelga ZAZA KIRMANC DIMILI, ebi hemme mane, postdari o ergatiya  simara   motaca. Ergatiya xu khem mekere. 

Tu   ki, xu Nas kê, Sar ki Tu Naskêno.

Zaza Kirmanc Dimili
Copyright © 1996-2001 Zaza Information Site All rights reserved.
Revised:August 15, 2007